Wystawa Ko#lekcje – trzy Łódzkie Uczelnie razem z Fotofestiwalem

Zapraszamy na mocny epilog 19. Fotofestiwalu! Do 25 października br. klimatyczny budynek uniwersytecki przy ul. Sienkiewicza 21 gości wystawy fotograficzne przygotowane przez Uniwersytet Łódzki, Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi i Wyższą Szkołę Filmową w Łodzi. A wszystko pod szyldem Fotofestiwalu.

 

- Dziewiętnaście lat temu w nieistniejącym już Kinie Cytryna podczas pierwszej edycji Fotofestiwalu zaprosiliśmy do współpracy naszych mentorów i profesorów: Ryszarda Kluszczyńskiego z Uniwersytetu Łódzkiego, Józefa Robakowskiego z Wyższej Szkoły Filmowej i Grzegorza Przyborka z Akademii Sztuk Pięknych. Można powiedzieć, że dziś historia zatoczyła koło i zaprosiliśmy do współpracy trzy uczelnie, które najbardziej przyczyniły się do współtworzenia Fotofestiwalu. Cieszę się, że mamy w naszym mieście tak aktywne uczelnie, które dbają o kulturę wizualną i współtworzą środowisko artystyczne Łodzi - powiedział Krzysztof Candrowicz, twórca Fotofestiwalu, podczas otwarcia wystawy.

Bogata w prace, zachwycająca artystycznie, głęboka merytorycznie Wystawa Ko#lekcje jest dowodem na niezwykłą współpracę trzech Łódzkich Uczelni. Po raz kolejny możemy się przekonać, że wrażliwość i twórcza pasja cechuje ludzi nie tylko ze szkół artystycznych. Znakomitymi fotografami okazali się być botanicy, geografowie czy archeolodzy z Uniwersytetu Łódzkiego. A wszystkie prace zgromadzone pod wspólnym szyldem Ko#lekcje w przedziwny sposób uzupełniają się i przenikają.

Wernisaż już za nami

Wystawa Ko#lekcje rozgościła się w nietypowej przestrzeni - na co dzień zamkniętym dawnym budynku filologii germańskiej i romańskiej przy ul. Sienkiewicza 21, znanej łodzianom jako Budynek z Motylem - Motyl UŁ.

Motyl UŁ otworzył swoje podwoje w piątek 2 października. O godzinie 20.00 uroczyście otworzyliśmy Ko#lekcje w asyście Władz Uczelni, organizatorów, kuratorów wystaw, artystów i innych zaproszonych gości. Wręczyliśmy również nagrody laureatom konkursu fotograficznego "Veritas et Libertas". Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi: Prof. Milenia Fiedler - Rektor Wyższej Szkoły Filmowej w Łodzi, dr Przemysław Wachowski - Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, prof. Agnieszka Kurczewska - Prorektor ds. współpracy z otoczeniem UŁ, prof. Tomasz Cieślak - Prorektor UŁ ds. studenckich w latach 2017-2020 oraz pomysłodawca konkursu fotograficznego z okazji jubileuszu 75-lecia UŁ.

Co mieszczą Ko#lekcje

Na pierwszym piętrze zobaczymy odkryte w archiwach Uniwersytetu Łódzkiego prace fotograficzne, będące częścią badań etnograficznych czy socjologicznych, prezentujące polską wieś i łódzką architekturę robotniczą. Na wystawie "In nova lux" przekonamy się, że oko do fotografii posiadali także archeolodzy, geografowie i botanicy.

Wystawa przygotowana przez dr hab. Tomasza Ferenca, socjologa z Uniwersytetu Łódzkiego i Macieja Andrzejewskiego, fotografa z Centrum Promocji UŁ, jest unikatowym upamiętnieniem bogatych tradycji kulturalnych i artystycznych Uniwersytetu.

Warto zapoznać się z pięknem przyrody widzianej oczami prof. Janusza Hereźniaka - geobotanika, dendrologa, ekologa, artysty. Profesor chętnie fotografował Jurę Krakowsko-Częstochowską, a także pomnikowe drzewa na świecie. Na jego dorobek twórczy składa się niemal 45 tysięcy negatywów czarno-białych oraz około 18 tysięcy fotografii barwnych. Opublikował trzynaście prac dotyczących zagadnień związanych z fotografią naukową i artystyczną. Miał trzydzieści pięć wystaw indywidualnych oraz brał udział w blisko pięćdziesięciu ekspozycjach zbiorowych, w kraju, jak i za granicą.

Autorem kolejnych fotografii jest prof. Stanisław Pączka - łódzki geograf i fotograf. W zakresie geografii ekonomicznej w jego pracach badawczych dominowała tematyka związana z przemysłem włókienniczym. Ważnym obszarem badawczym była także geografia energetyki.

Prof. Wacław Piotrowski - wybitny socjolog miasta i badacz społeczności lokalnej archiwizował głównie życie intelektualne małej, socjologicznej wspólnoty w Łodzi. Zawdzięczamy mu zdjęcia z lat 40., 50.i 60.

Twórczość ludową, folklor, społeczność wiejską ujrzymy na niezwykłych fotografiach prof. Kazimiery Zawistowicz-Adamskiej, założycielki łódzkiego ośrodka etnograficznego, wychowawczyni wielu pokoleń polskich etnografów, badaczki i popularyzatorki polskiej kultury ludowej.

Warto też zapoznać się z fotografią archeologów z Uniwersytetu Łódzkiego. Autorami zdjęć dokumentujących stanowiska archeologiczne na Pomorzu są profesorowie: Jerzy Kmieciński i Konrad Jażdżewski.

Twórcy związani z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi prezentują dziesięć indywidualnych wystaw, stanowiących archipelag wizji i doświadczeń, w niekiedy zaskakujący sposób odnoszących się do wieloaspektowego funkcjonowania w polu sztuki i nauki. Zagadnienia podejmowane przez artystów związanych z Instytutem Fotografii i Multimediów są różnorodne. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich działań, jest refleksja nad istotą samej fotografii, która wciąż na nowo potwierdza swoją niesamowitą witalność. Prace prezentują: Dagmara Bugaj i Anita Osuch, Anna Bąk, Marek Domański, Dominika Sadowska, Dorota Stolarska, Bartłomiej Flis, Maciej Rawluk, Łukasz Ogórek, Artur Chrzanowski, Agnieszka Chojnacka.

Wystawa "Ko#Lekcje Obecności" przygotowana przez Szkołę Filmową w Łodzi to podróż w głąb umysłu szkoły. Pozwala spojrzeć szerzej: podpatrzeć nienazwane, tajemnicze mechanizmy procesu twórczego; zobaczyć ukrywane zazwyczaj przez artystów ćwiczenia i wprawki; zaobserwować, jak autorzy wykorzystują różne media i materie, aby odkryć przed odbiorcą różnorodność i bogactwo rzeczywistości. Wystawa "Ko#Lekcje Obecności" umożliwia więc doświadczenie przestrzeni, której esencją jest kontakt z człowiekiem. W dziełach pokazywanych na wystawie to bohater jest priorytetem, podstawą każdej historii. Zatrzymane spojrzenia, podpatrzone ukradkiem gesty czy usłyszane przypadkiem słowa to najważniejsza, bo żywa materia sztuki filmowej. Na wystawie "Ko#Lekcje Obecności" można więc spotkać bohatera zarówno w etiudach, fotografiach studentów wszystkich wydziałów, ale także w kontakcie bezpośrednim, w swobodnie snutej opowieści. Kuratorem wystawy jest Anna Kazimierczak, asystentkami kuratora: Aleksandra Pawłowska, Weronika Sieradzka.

Ponadto w budynku znajduje się kolejna wystawa p.t. "Veritas et Libertas", przygotowana przez Uniwersytet Łódzki. Zobaczymy na niej wybrane prace fotograficzne nadesłane na konkurs pod tym samym tytułem. Konkurs ogłoszono wiosną br. z okazji 75-lecia Uniwersytetu Łódzkiego. Był on skierowany do wszystkich osób, które chciały spróbować swoich sił w fotografii. Swoją wizualną interpretację hasła "Prawda i wolność" zaprezentowało niemal 100 osób.

Na wystawie zobaczymy przede wszystkim zwycięskie fotografie, autorstwa: Igora Logvina (nagrodaza cykl zdjęć pt. "Wiec") oraz Artura Jastrzębskiego (nagroda za zdjęcie pojedyncze), jak i zdjęcia wyróżnione w konkursie, autorstwa: Weroniki Walczak, Igora Pisuka oraz Tomasza Ogrodowczyka.

Więcej o nagrodzonych zdjęciach przeczytamy tutaj (KLIKNIJ).

Informacje praktyczne:

Motyl UŁ na Sienkiewicza 21 jest czynny w dniach do 25 października br.:

- w soboty i niedziele w godzinach od 13.00 do 19.00

-od środy do piątku w godzinach od 16.00 do 19.00.

W poniedziałki i wtorki jest nieczynny.

Udział w wernisażu oraz wstęp na wystawy są bezpłatne. Do budynku wchodzimy z zasłoniętymi ustami i nosem.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem wystawy (TUTAJ - kliknij), a następnie o podpisanie i wzięcie ze sobą Oświadczenia uczestnika wystawy (TUTAJ - kliknij). Regulamin i Oświadczenie będą również dostępne na miejscu.

Wydarzenie na FB (KLIKNIJ)

Zdjęcia z wernisażu - KLIKNIJ.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ