Konkurs fotograficzny 75-lecia UŁ – wyniki

Wyłoniono zwycięskie prace w konkursie fotograficznym "Veritas et Libertas". Wydarzenie jest częścią obchodów 75-lecia UŁ, które skierowane jest nie tylko do lokalnego, ale również ogólnopolskiego środowiska akademickiego. Główna nagroda to 5 000 zł.

 

Konkurs, Veritas et Libertas, przeznaczony był dla wszystkich osób, które chciały spróbować swoich sił w fotografii. Swoją wizualną interpretację hasła "Prawda i wolność" zaprezentowało niemal ponad 100 osób.

Jury konkursu "Veritas et Libertas" w składzie: prof. Marek Domański, prof. Marek Szyryk, mgr Anna Rolczak zadecydowało o nagrodzeniu i wyróżnieniu Igora Logvina (za cykl zdjęć pt. "Wiec") oraz Artura Jastrzębskiego (za zdjęcie pojedyncze). Jury podjęło też decyzję o przyznaniu 3 wyróżnień. Dwóch dla zestawów i jednego zdjęcia pojedynczego dla: Weroniki Walczak, Igora Pisuka oraz Tomasza Ogrodowczyka. Laureaci otrzymają po 5000 PLN, wyróżnieni dostaną nagrodę pieniężną w wysokości 1000 PLN.

- Nadesłane prace miały wysoki poziom i pokazały jak różnorodnie można interpretować oraz ilustrować dewizę naszej uczelni. Autorzy odwołali się zarówno do dokumentalnych jak i alegorycznych możliwości jakie stwarza posługiwanie się obrazem fotograficznym. Jury nagradzając i wyróżniając prace wybrało zarówno te wprost mówiące o prawdzie i wolności , jak i te, które mają charakter wizualnej metafory - mówi prof. Tomasz Ferenc, przewodniczący jury konkursu Veritas et Libertas.

Zdjęcia zostaną zaprezentowane na wystawie "Veritas et libertas", której wernisaż odbędzie się 2 października w budynku "Motyl" UŁ (ul. Sienkiewicza 21). Poza wyróżnionymi oraz nagrodzonymi pracami na wystawie pokazane zostaną także inne nadesłane fotografie. Autorów poinformujemy (w terminie do 30 września) o zakwalifikowaniu do wystawy. Kuratorem jest Maciej Andrzejewski.

- W przypadku obu konkursów chcieliśmy, żeby po obchodach pozostało coś stałego i wartościowego dla Uczelni. Mam nadzieję, że nowy utwór będzie służył Senatom UŁ przez wiele lat. Podobny potencjał widzę w zwycięskich fotografiach - mówi prof. Tomasz Cieślak, prorektor UŁ ds. studenckich i organizator obchodów 75-lecia Uniwersytetu Łódzkiego.

Wszystkim uczestnikom obu konkursów serdecznie dziękujemy

za udział!

Zwycięska praca indywidualna: (autor Artur Jastrzębski)

8f8823f5b9163b5de58a3df9f075e2bb

Zwycięski zestaw zdjęć: Autor Igor Logvin

376a2aea4180b2c5986b46e22a239ffe

d401560fa030f86329229a2a7428a2f9

071e7074b83597107bef76930e9b08c2

a077f4fa0085dd03e7ffc72c657c5879


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ