PROFIL PRACOWNIKA: Aleksandra Boruszczak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Odbiór pokojów od mieszkańców oraz prace porządkowe w XIV Domu Studenta UŁ

KONTAKT I DYŻURY

Pokojowe - pokój nr 015: 42-679-88-75

e-mail: aleksandra.boruszczak@uni.lodz.pl

Jana Matejki 21/23 (XIV Dom Studenta UŁ "Wieża Babel") pokój: 015 90-231 Łódź