PROFIL PRACOWNIKA: Aleksandra Matusiak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Aleksandra Matusiak jest absolwentką filologii angielskiej UŁ, gdzie pracuje na stanowisku wykładowcy w Zakładzie Literatury i Kultury Północnoamerykańskiej. We wrześniu 2016 otworzyła przewód doktorski w zakresie literaturoznawstwa amerykańskiego, a jej rozprawa doktorska poświęcona jest idei społeczności w wybranych tekstach pisarek Chicana. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół literatury autorów pochodzenia latynoskiego w USA, pojęcia tożsamości etnicznej i tożsamości kobiety we współczesnej literaturze mniejszości narodowych w USA. Od 2013 związana jest również z kierunkiem lingwistyka dla biznesu, gdzie prowadzi zajęcia PNJA.

Prowadzone kursy:
PNJA z elementami Business English (dla studentów filologii angielskiej oraz lingwistyki dla biznesu) Historia angielskiego obszaru językowego (dla studentów dziennikarstwa międzynarodowego) Historia i kultura USA (dla studentów filologii hiszpańskiej i filologii angielskiej), Literatura autorów pochodzenia latynoskiego w USA (dla studentów filologii hiszpańskiej), Język angielski w USA.

Nagrody za działalność związaną z UŁ, w tym zewnętrzne

Nagroda Dziekana Wydziału za działalność dydaktyczno-organizacyjną na rzecz jednostki, 2019

Inne (granty, działalność organizacyjna)

Współorganizuję cykliczne spotkania dla studentów „Kobiety w Biznesie”

Inne (stypendia, współpraca akademicka)
6.11-10.11 2017 Universita di Roma, Dipartimento Di Studi Europei, Americani E Interculturali (SEAT) (wykłady w ramach programu Erasmus)

KONTAKT I DYŻURY