PROFIL PRACOWNIKA: Andrzej Indrzejczak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Dydaktyka z zakresu logiki i metodologii. Praca badawcza na polu teorii dowodu i logik nieklasycznych. Koordynacja pracy Katedry Logiki i Metodologii Nauk.

BIOGRAM

Jestem absolwentem UŁ (1989 - kulturoznawstwo, 1993 - filozofia). Od 1992 pracuję w katedrze logiki i metodologii nauk UŁ, w której obecnie (od 2015) pełnię funkcję kierownika. Doktorat obroniłem w 1997, habilitację w 2007, w 2015 zostałem profesorem nauk humanistycznych. W pracy badawczej zajmuję się logiką, w szczególności teorią dowodu i jej zastosowaniami do logik nieklasycznych.

ZAINTERESOWANIA

Zajmuję się logiką i jej zastosowaniami - to nie tylko moja praca ale i pasja, której poświęcam większość czasu. Sporo czasu i uwagi poświęcam pracy redakcyjnej i recenzowaniu artykułów z zakresu logiki składanych do czołowych czasopism i konferencji (recenzowane proceedings). Pozanaukowe zainteresowania to historia starożytna, muzyka jazzowa, filmy, podróże.

OSIĄGNIECIA

Jestem autorem blisko 100 publikacji, w tym 6 książek. Moje artykuły poświęcone teorii dowodu logik nieklasycznych były publikowane w międzynarodowych czasopismach takich jak Bulletin of Symbolic Logic, Logic Journal of the IGPL, Logic and Philosophy, Review of Symbolic Logic, Studia Logica, Synthese. Zorganizowałem serię konferencji międzynarodowych poświęconych logikom nieklasycznym. Byłem przez 10 lat jednym z redaktorów czasopisma Studia Logica, obecnie jestem redaktorem naczelnym Bulletin of the Section of Logic. Byłem kierownikiem dwóch grantów NCN. Wypromowałem 5 doktorów.

KONTAKT I DYŻURY

Williama H. Lindleya 3 90-136 Łódź

e-mail: andrzej.indrzejczak@filhist.uni.lodz.pl

Williama H. Lindleya 3 90-136 Łódź