PROFIL PRACOWNIKA: Artur Ginter

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Kierowanie Pracownią Datowania Luminescencyjnego i Konserwacji Zabytków

2. Wykonywanie analiz archeometrycznych

3. Konserwacja zabytków archeologicznych

4. Realizacja projektów badawczych

5. Publikacja wyników badań

BIOGRAM

Jestem archeologiem, informatykiem oraz kierownikiem Pracowni Datowania Luminescencyjnego i Konserwacji Zabytków Instytutu Archeologii UŁ.

Specjalizuje się w badaniach archeologiczno-architektonicznych obiektów o średniowiecznej i nowożytnej metryce, badaniach laboratoryjnych oraz prawnych aspektach ochrony zabytków.

Od wielu lat prowadzę badania archeologiczne miast, zamków, obiektów sakralnych i rezydencjonalnych w całej Polsce.

W ramach laboratorium staram się obiektywizować obserwacje archeologiczne z użyciem licznych pomiarów i metod, oraz realizuje zlecenia komercyjne dla podmiotów zewnętrznych.

KONTAKT I DYŻURY