PROFIL PRACOWNIKA: Dagmara Krupińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Do głównych moich obowiązków należą:

  • koordynacja Polsko-Amerykańskiego Programu Studiów MBA,
  • koordynacja studium menedżerskiego Mini MBA,
  • koordynacja studiów podyplomowych: Zarządzanie Procesami Logistycznymi, Zarządzanie Oświatą,
  • czynności związane z przygotowaniem oferty obsługiwanych przeze mnie programów (MBA, MINI MBA, studia podyplomowe Zarządzanie Procesami Logistycznymi, Zarządzanie Oświatą) organizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ,
  • kompleksowa obsługa administracyjna powierzonych kierunków w tym m.in.: rekrutacja, obsługa słuchaczy i wykładowców, prowadzenie dokumentacji studiów, sporządzanie kosztorysów, rozliczenia finansowe,
  • obsługa platformy Moodle na potrzeby studentów oraz prowadzących zajęcia,
  • sporządzanie rocznych sprawozdań GUS i finansowych dotyczących obsługiwanych programów organizowanych na Wydziale Zarządzania UŁ,
  • współpraca przy organizacji szkoleń i kursów Centrum Rozwoju Biznesu,
  • organizacja wydarzeń otwartych promujących ofertę usług Centrum Rozwoju Biznesu.

BIOGRAM

Kocham pracę z ludźmi stąd na uczelni czuję się doskonale, uwielbiam kontakt ze studentami oraz kadrą uniwersytecką. Po godzinach spełniam się pomagając bezdomnym zwierzętom jako działaczka w lokalnym Stowarzyszeniu Głos Zwierząt. Jestem też aktywnym kibicem Chelsea Londyn :)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 519-646-572

e-mail: dagmara.krupinska@uni.lodz.pl

Matejki 22/26 pokój: 133 90-237 Łódź

Dyżury

sobota: 09:00-16:00 W dni zajęciowe obsługiwanych programów
niedziela: 09:00-13:00 W dni zajęciowe obsługiwanych programów