PROFIL PRACOWNIKA: Dorota Michalska-Hejduk

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Nauczam cudzoziemców języka polskiego jako obcego w zakresie biologii; główny nacisk kładę na słownictwo medyczne, a także związane z ekologią i naukami rolniczymi.

Przygotowuję obcokrajowców do przystąpienia do egzaminów zewnętrznych na terenie Polski oraz podjęcia studiów na polskich uczelniach.

BIOGRAM

1990 – magister biologii

UŁ „Sukcesja zbiorowisk roślinnych oraz problemy ochrony przyrody w rezerwacie Góra Zborów

1999 – doktor nauk biologicznych

UŁ „Stan obecny i kierunki zmian zbiorowisk nieleśnych Kampinoskiego Parku Narodowego"

2020 - doktor habilitowany

UWM w Olsztynie "Dynamika seminaturalnych higrofilnych zbiorowisk nieleśnych w warunkach zmiennej antropopresji – czynniki zmian, znaczenie przyrodnicze i strategie ochrony".
ZAINTERESOWANIA

przyroda i jej ochrona

dydaktyka, nauczanie biologii na wszystkich etapach edukacji

turystyka (piesza, rowerowa, kajakowa – byleby się przemieszczać)

sztuka (rysunek, malarstwo, architektura)

OSIĄGNIECIA

Nagrody

Nagroda indywidualna Rektora UŁ za osiągnięcia naukowo-badawcze w roku 2002

Odznaka honorowa "Za zasługi dla ochrony środowiska i gospodarki wodnej" - Ministerstwo Środowiska, styczeń 2014

Szkolenia krajowe

1991 - Doskonalenie Pedagogiczne dla Młodych Nauczycieli Akademickich

2005 - Szkolenie egzaminatorów w zakresie egzaminu maturalnego „Biologia”

2014 - Szkoła Tutorów Akademickich

2018 - Podnoszenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi cyfrowych w procesie dydaktycznym

Staże zagraniczne:

1994, 2002 – University of Wolverhampton, University of Hertfordshire – Wielka Brytania

1995 – STOAS Dronten – Holandia

2011 – Indiana Dunes National Lakeshore – Stany Zjednoczone

2013, 2015 – Justus-Liebig Universitaet Giessen, Christian-Albrechts Universitat Kiel – NiemcyKONTAKT I DYŻURY

tel: 48-426-35-47

Dyżury

wtorek: 10:00-16:00
czwartek: 10:00-16:00