PROFIL PRACOWNIKA: Edyta Węgrecka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie sekretariatu Jednostki UŁ w tym:

- obsługa organizacyjno-administracyjna sekretariatu Instytutu Filozofii UŁ

- obsługa strony internetowej Instytutu Filozofii UŁ

- obsługa finansowa

2. Sprawy dydaktyczne:

- organizowanie i prowadzenie dokumentacji procesu dydaktycznego

3. Wykonywanie prac i innych poleceń i czynności zlecanych przez Dyrektora Jednostki związanych z bieżącym funkcjonowaniem Instytutu Filozofii UŁ.

BIOGRAM

mgr Edyta Węgrecka

specjalista

Instytut Filozofii

T: /0-42/ 635-61-35

W: https://www.filozof.uni.lodz.pl

KONTAKT I DYŻURY

Instytut Filozofii UŁ: 42-635-61-35