PROFIL PRACOWNIKA: Kamila Kuziemska-Pawlak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Interesuje mnie makroekonomia gospodarki otwartej. Realizuję badania dotyczące rachunku obrotów bieżących, kursu walutowego, międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto.


Prowadzę zajęcia z mikroekonomii, makroekonomii oraz konwersatorium nt. kursu walutowego i bilansu płatniczego.


Moje konsultacje odbywają się w pt., godz. 18:30-20:00, pokój A324 (proszę o wcześniejsze umówienie spotkania drogą mailową). Link do Zespołu Ms Teams: kliknijBIOGRAM

Jestem adiunktem w Katedrze Makroekonomii Uniwersytetu Łódzkiego oraz ekspertem ekonomicznym w Narodowym Banku Polskim.

ZAINTERESOWANIA

Interesują mnie zagadnienia z zakresu makroekonomii gospodarki otwartej:

– rachunek obrotów bieżących,

– międzynarodowa pozycja inwestycyjna netto,

międzynarodowe przepływy kapitałowe,

– kurs walutowy, kurs walutowy równowagi,

– międzynarodowy handel towarami i usługami.


OSIĄGNIECIA

Otrzymałam wyróżnienie za pracę doktorską pt. „Determinanty salda rachunku obrotów bieżących Polski w latach 2000-2013” w V edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego.

KONTAKT I DYŻURY