PROFIL PRACOWNIKA: Łukasz Plęs

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Działalność badawcza i dydaktyczna w zakresie przekładu tekstów specjalistycznych, tłumaczenia wspomaganego komputerowo (CAT) oraz zarządzania terminologią

BIOGRAM

 • 2006-2011 Studium Doktoranckie na Uniwersytecie Łódzkim (Wydział Filologiczny), czerwiec 2011 r. – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa
 • 2001-2006 Studia Filologii Germańskiej na Uniwersytecie Łódzkim, uzyskanie tytułu magistra filologii germańskiej (specjalizacja językoznawcza
 • 2004-2006 Moduł zawodowy "Translatoryka" w Zakładzie Językoznawstwa Stosowanego UŁ (2006)
 • 2008-2009 Szkoła Prawa Niemieckiego na Uniwersytecie Warszawskim/Uniwersytecie Reńskim w Bonn
 • 2006-2007 Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo-Ekonomiczno-Prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie
 • Nauczyciel dyplomowany
 • Tłumacz przysięgły języka niemieckiego

ZAINTERESOWANIA

 • językoznawstwo ogólne i stosowane
 • translatoryka
 • sport
 • muzyka

OSIĄGNIĘCIA

 • monografia Der Wille zum Stil. Die bibelgemäße Sprache in Friedrich Nietzsches „Also sprach Zarathustra“ und dessen Übersetzungen ins Polnische und Englische, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2020.
 • tłumaczenia wydawane drukiem (tematyka historyczna)
 • udział z referatem w licznych konferencjach w kraju i za granicą
 • członkostwo w organizacjach (Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych, Polskie Towarzystwo Lingwistyki Stosowanej, Stowarzyszenie Germanistów Polskich, Polskie Towarzystwo Neofilologiczne

KONTAKT I DYŻURY