PROFIL PRACOWNIKA: Maria Szymańska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Asystent naukowo-dydaktyczny w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Anglistyki, Wydział Filologiczny.

BIOGRAM

Maria Szymańska pracuje na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Anglistyki na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Jest absolwentką International Faculty of Engineering Politechniki Łódzkiej oraz Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jej obecne zainteresowania naukowe oscylują wokół zagadnień socjopragmatyki, reprezentacji płci w języku, dyskursu drag queens, antropolingwistyki oraz lingwistyki internetu.

Pracuje w redakcji czasopisma Research in Language.


Maria Szymańska is a researcher, a lecturer and a self-taught polyglot affiliated to the Department of English Language and Applied Linguistics, University of Lodz. Her passion for learning languages had evolved into fascination with human communication, which she further developed into an academic career. She also is a published literary translator.

She supports the holistic and integrational approach to analysing language. Her research interests lie in the fields of sociopragmatics, linguistic studies on gender, anthropological linguistics, discourse analysis, and Internet linguistics. Her recent academic work focuses on the language of drag performance and the language used within the drag community. In her most current research, she has been interested in gender stereotypes reflected in language. She wrote a doctoral dissertation on gendered neologisms and their role in introducing social change.

She holds the position of secretary of the scientific journal Research in Language.


ResearchGate File:ORCID iD.svg - Wikimedia Commons

ZAINTERESOWANIA

  • socjopragmatyka
  • lingwistyka płci społecznej
  • język drag queens
  • analiza dyskursu
  • lingwistyka internetu


  • sociopragmatics
  • gender linguistics
  • language of drag queens
  • discourse analysis
  • Internet language

KONTAKT I DYŻURY