PROFIL PRACOWNIKA: Marta Woźniak-Bobińska

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Pracownik naukowo-dydaktyczny

Aktualnie wykonawczyni w trzyletnim (2021-2024) grancie Miastobójstwo w Palestynie – studium przypadku, który otrzymał finansowanie NCN w konkursie OPUS 19.

Wcześniej m.in. kierowniczka części projektu „Defining and Identifying Middle Eastern Christian Communities in Europe” (DIMECCE/HERA), realizowanej w Szwecji, który uzyskał finansowanie Komisji Europejskiej w 7 Programie Ramowym.

W semestrze zimowym 2023/2024 prowadzi seminarium magisterskie oraz dwa lektoraty z języka arabskiego.

BIOGRAM

Dr hab. Marta Woźniak-Bobińska, prof. UŁ – zatrudniona w Katedrze Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ. Studia magisterskie na specjalności wschodniej WSMiP ukończyła z wyróżnieniem w 2006 roku. Pięciokrotna stypendystka MEN i MNiSW – trzykrotnie za osiągnięcia w nauce (m.in. stypendium dla młodych wybitnych naukowców w 2016), dwukrotnie na stażach językowo-naukowych (rok w Syrii i pół roku w Egipcie). Odbyła również staż w ambasadzie RP w Kairze.

Pracę doktorską obroniła w 2010 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UŁ. W ramach doktoratu prowadziła badania w Syrii, Turcji, Szwecji, Niemczech i Brazylii. Autorka dwóch monografii: „Współczesna diaspora asyryjsko-aramejska w Szwecji” (2018) oraz „Współcześni Asyryjczycy i Aramejczycy. Bliskowschodni chrześcijanie w poszukiwaniu tożsamości narodowej” (2014), ponad 70 artykułów naukowych i popularnonaukowych, redaktorka 11 prac zbiorowych. W 2019 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauk o polityce. W tym samym roku otrzymała nagrodę łódzkiego oddziału PAN za wybitne osiągnięcia przyczyniające się do rozwoju nauki dla młodych uczonych. Od 1 lipca 2022 profesor uczelni.

ZAINTERESOWANIA

 • mniejszości religijne i etniczne wywodzące się z Bliskiego Wschodu
 • stosunki muzułmańsko-chrześcijańskie
 • polityka państw bliskowschodnich (zwłaszcza Egiptu i Syrii)
 • problemy migracji, diaspor i tożsamości
 • kultura i popkultura arabska
 • problematyka kobieca

OSIĄGNIECIA

Kierowanie projektami badawczymi:

 • 2013-2015. Koordynator i kierownik (Principal Investigator) polskiej części projektu DIMECCE (Defining and Identifying Middle Eastern Christian Communities in Europe) finansowanego przez grant konsorcjum HERA i Komisji Europejskiej (JRP Cultural Encounters 12-HERA-JRP-CE-FP-117), realizowany we współpracy z St. Andrews (Szkocja, UK) oraz Roskilde (Dania). Kierownik całego projektu: dr Fiona McCallum z St. Andrews.

Udział w projektach badawczych jako wykonawca:

 • 2021-2024. Projekt „Miastobójstwo w Palestynie - studium przypadku", NCN (OPUS19). Kierownik projektu: prof. Dorota Golańska
 • 2012-2015. Projekt „Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji w VI-VIII w.”, grant NCN (Harmonia) nr DEC-2012/04/M/HS3/00564, z Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (Cereanum) na UŁ oraz Uniwersytetem Arystotelesa w Salonikach (Grecja). Kierownik projektu: prof. Teresa Wolińska.
 • 2012-2015. Projekt „Kulturowy kontekst przemian społeczno-politycznych w świecie arabskim po 2010 roku”, NCN (SONATA) nr UMO-2011/03/D/HS2/00876. Kierownik projektu: dr Katarzyna Górak-Sosnowska.
 • 2011-2014. Projekt „Obrazy kobiety w literaturze i kulturze Egiptu”, grant MNiSW nr NN103398140. Kierownik projektu: prof. dr hab. Katarzyna Pachniak.
 • 2011. Projekt współfinansowany przez MSZ, „Muslims in Poland and Eastern Europe. Widening the European Discourse on Islam”. Kierownik projektu: dr Katarzyna Górak-Sosnowska.
 • 2011. „Rewolucje w świecie arabskim - aspekty polityczne, społeczne i humanitarne” w ramach projektu nr 1/7/2009/EFU „Rozbudowa biblioteki Wydziału Informacji o Krajach Pochodzenia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców – Program Roczny 2009. Kierownik: dr hab. Radosław Bania.

Doświadczenie naukowe zdobyte za granicą:

 • Izrael, badania w Galilei, w ramach projektu „Miastobójstwo w Palestynie - studium przypadku", NCN (OPUS19), 12-19.04.2023.
 • Szwecja, badania w Sztokholmie i Södertälje w ramach projektu DIMECCE/HERA, 3.03-29.03.2014.
 • Szwecja, badania w Sztokholmie i Södertälje w ramach projektu DIMECCE/HERA, 27.05-07.06.2014.
 • Szwecja, badania w Sztokholmie i Södertälje w ramach projektu DIMECCE/HERA, 30.10-29.11.2014.
 • Wielka Brytania, badania w Londynie w ramach projektu DIMECCE/HERA, 9.04-16.04.2014.
 • Dania, badania Kopenhadze i Roskilde w ramach projektu DIMECCE/HERA, 24.04-29.04.2014.
 • Liban, kwerenda w American University of Beirut w ramach projektu HARMONIA, 26.01-7.02.2014.
 • Grecja, kwerenda w bibliotece Uniwersytetu Arystotelesa w Salonikach w ramach projektu HARMONIA, 21.07-2.08.2013.
 • Wielka Brytania, kwerenda w bibliotece The School of Oriental and African Studies w Londynie, 11.09-16.09.2010.
 • Szwecja, kwerenda w bibliotece Uniwersytetu w Uppsali, 6.09-11.09.2010.
 • Niemcy, kwerenda w bibliotece Uniwersytetu w Chemnitz, 11.08-27.08.2010
 • Egipt, staż naukowo-językowy w ramach stypendium MENiS na Uniwersytecie Kairskim oraz w szkole Arabic4U w Kairze, kwerenda w bibliotece Uniwersytetu Kairskiego, 5.10.2009-5.03.2010.
 • Turcja, badania terenowe w Tur Abdinie, 10.07-31.07.2007.
 • Czechy, międzynarodowy obóz orientalistycznym w Mikulovie w ramach Europejskiego Projektu „Youth”, 27.08-3.09.2007.
 • Niemcy, kwerenda w bibliotece Uniwersytetu w Chemnitz, 19.07-31.07.2008.
 • Niemcy, kwerenda w bibliotece Uniwersytetu w Chemnitz i Lipsku, 9.09-24.09.2007.
 • Wielka Brytania, kwerenda w bibliotece The School of Oriental and African Studies w Londynie, 26.09-30.2007.
 • Szwecja, kwerenda w bibliotece Uniwersytetu w Uppsali, 25.06.-1.07.2007.
 • Brazylia, badana terenowe w Campo Grande i São Paulo, 1.08-30.08.2006.
 • Egipt, staż w Ambasadzie RP w Kairze, 1.08-31.08.2005.
 • Syria, staż językowy w ramach stypendium MENiS w Arabic Teaching Institute for Non-Arabic Speakers w Damaszku, 30.09.2003-15.09.2004.

Członkostwo w towarzystwach i instytucjach naukowych:

 • Centrum Studiów Migracyjnych Uniwersytetu Łódzkiego (od 2020 roku w Radzie Programowej)
 • Komitet Nauk Orientalistycznych PAN (od 2019)
 • The British Society for Middle Eastern Studies (od 2015 roku)
 • Nordic Migration Research (od 2014 roku)
 • Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana (od 2012 roku)
 • Polskie Towarzystwo Orientalistyczne (od 2011 roku)
 • Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, Oddział w Łodzi (od 2010 roku)
 • North American Society for Christian Arabic Studies (od 2012 roku)
 • Christians in the Middle East Research Network (od 2010 roku)
 • Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze, Oddział w Łodzi (od 2008 roku)

Od 2012 sekretarz redakcji „Rocznika Orientalistycznego”

KONTAKT I DYŻURY

Dyżury

wtorek: 13:00-14:00 gmach WSMiP, s. 101, Narutowicza 59a (po wcześniejszym umówieniu się)