PROFIL PRACOWNIKA: Michał Kop

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  1. Prace archiwalne: ewidencjonowanie zasobu archiwalnego.
  2. Przeprowadzanie kwerend dla potrzeb służbowych i naukowych (w inwentarzu elektronicznym).
  3. Prace muzealne: ewidencjonowanie zbiorów muzealnych.
  4. Sporządzanie planów i sprawozdań z pracy.
  5. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ) i kierownictwo Uczelni w zakresie spraw Archiwum i Muzeum.
  6. Współdziałanie z odpowiednimi jednostkami organizacyjnymi UŁ stosownie do prowadzonych spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w zakresie ochrony mienia społecznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego itp.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-57-26

Pomorska 149/153 (Archiwum UŁ. Biuro, pracownia naukowa i większość magazynów.) pokój: 211A-8 90-236 Łódź