PROFIL PRACOWNIKA: Millena Barcicka

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

 • Fundusz Świadczeń Stypendialnych – stypendium rektora dla studentów i doktorantów (realizacja wypłaty, decyzje administracyjne).

Wydział Prawa i Administracji
Koordynacja prac Wydziałowych Komisji Stypendialno-Socjalnych w zakresie wskazanym powyżej.

  • Sprawy informatyczne Centrum.
  • Pol-on
  • Przygotowanie rozliczeń i zestawień finansowych związanych z realizacją wypłaty świadczeń w ramach typów stypendialnych:

  Fundusz Świadczeń Stypendialnych – studenci i doktoranci,
  Dotacja celowa na badania naukowe,
  Fundusz dla doktorantów,

  Budżet Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia,

  Stypendium Ministra.

  KONTAKT I DYŻURY

  tel: 42-665-52-63

  Patrice Lumumby 1 (Centrum Obsługi Spraw Społecznych i Socjalnych Studentów i Doktorantów) 91-613 Łódź