PROFIL PRACOWNIKA: Monika Jung-Pawlak

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  1. Kancelaryjno-biurowa obsługa kierownictwa Wydziału.
  2. Koordynacja w przygotowywaniu różnego rodzaju ankiet i sprawozdań odnośnie funkcjonowania i działalności Wydziału Zarządzania UŁ.
  3. Sporządzanie raportów i analiz z różnych obszarów działalności Wydziału.
  4. Koordynowanie i nadzór nad przygotowywaniem Rady Wydziału Zarządzania oraz innych komisji.
  5. Koordynowanie organizacji pracy administracyjnej sekretariatów Katedr na WZ.
  6. Przygotowywanie spraw związanych z zawieraniem i przedłużaniem umów o pracę na podstawie wniosków przygotowywanych w jednostkach wewnętrznych Wydziału.
  7. Przygotowywanie wniosków dotyczących spraw osobowych nauczycieli akademickich i administracyjnych Wydziału na podstawie materiałów przygotowywanych przez jednostki wewnętrzne Wydziału.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-51-22

Matejki 22/26 (Biuro Dziekana) pokój: 11 90-237 Łódź

Dyżury

poniedziałek: 09:00-15:00
wtorek: 09:00-15:00
środa: 09:00-15:00
czwartek: 09:00-15:00
piątek: 09:00-15:00 Ms Teams