PROFIL PRACOWNIKA: Monika Tomaszewska

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Obsługa studentów niestacjonarnych kierunków Analiza danych, Informatyka i Matematyka, studiów I-go i II-go stopnia.

Obsługa studiów doktoranckich w zakresie matematyki oraz środowiskowych studiów doktoranckich w zakresie informatyki.

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-59-45

Stefana Banacha 22 (Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki) pokój: A212 90-238 Łódź

Dyżury

wtorek: 10:00-14:00
środa: 10:00-14:00
czwartek: 10:00-14:00
sobota: 09:30-13:30 dyżury odbywają się w wyznaczone terminy, wykaz dni znajduje się na stronie Wydziału Matematyki i Informatyki