PROFIL PRACOWNIKA: Paulina Borówka

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

BIOGRAM

Od 2018 r. pracownik Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska.

Od 2016 r. nadzór nad utworzeniem i praca w Laboratorium aDNA, Katedry Antropologii.

ZAINTERESOWANIA

Zróznicowanie genetyczne populacji ludzkich na przestrzeni wieków. Paleomikrobiologia.

Nowoczesne techniki izolacji oraz sekwencjonowania NGS materiałów archiwalnych.

Analiza danych genomicznych.

Biobankowanie, w tym pobieranie i obieg materiałów wykorzystywanych do badań DNA.

Standardy pracy z materiałami archiwalnymi i zakaźnymi.

OSIĄGNIĘCIA

●Nagroda Rektora UŁ Pana prof. Antoniego Różalskiego za aktywną pracę laboratoryjną w Pracowni Diagnostyki Wirusów Oddechowych Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi kierowanej przez prof. dr. hab. n. med. Macieja Borowca w dobie pandemii wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19 (31.08.2020 r.).

●Nagroda za III miejsce za najlepsze wystąpienie ustne, pn. „Złożona kraniosynostoza zaobserwowana na szczątkach kostnych żołnierza z I WŚ - badania aDNA” Justyna Marchewka, Klaudyna Królikowska, Dominik Strapagiel, Anna Zalewska Ogólnopolska Konferencja Naukowa Choroby rzadkie w XXI wieku Lublin, 28.02.2018 r.

KONTAKT I DYŻURY