PROFIL PRACOWNIKA: Sylwia Dorcz

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Specjalista w Katedrze Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (Sekcja Obsługi Jednostek).

Obsługa Katedry w zakresie spraw:

- administracyjnych (współpraca z jednostkami Wydziału i UŁ; praca w systemach informatycznych w zakresie obsługi Katedry — faktury, delegacje pracownicze, korespondencja; opracowywanie okresowych sprawozdań z działalności Katedry; prowadzenie pozostałych spraw bieżących),

- finansowych (prowadzenie ewidencji wydatków Katedry — subwencja, badania własne; uzgadnianie stanu konta z Działami: Finansowym, Księgowości, Rachunkowości Zarządczej; sporządzanie sprawozdań finansowych; rozliczanie konferencji i delegacji pracowników jednostki),

- gospodarczych (prowadzenie i uzgadnianie ksiąg inwentarzowych środków trwałych i nietrwałych jednostki oraz uczestnictwo w okresowych inwentaryzacjach tych środków; zaopatrywanie Katedry w materiały biurowe i gospodarcze zgodnie z przepisami dot. zamówień publicznych),

- pracowniczych.


Prace na rzecz Wydziału:

- obsługa systemów informatycznych w zakresie wprowadzania i monitorowania osiągnięć naukowych pracowników WSMiP: rejestrator publikacji w ScienceON, importer publikacji do Polskiej Bibliografii Naukowej.

KONTAKT I DYŻURY

Sekretariat Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji: 42-665-58-30

tel: 42-665-54-52