PROFIL PRACOWNIKA: Tomasz Załuski

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Odpowiedzialny za obsady w Katedrze Badań Kulturowych

BIOGRAM

 • W 1995 roku ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łodzi. W 2000 roku ukończył historię sztuki, a w 2004 roku filozofię na Uniwersytecie Łódzkim. W 2006 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii.
 • W latach 2004-2006 pracował jako asystent, a od 2006 roku pracuje jako adiunkt w Zakładzie Teorii i Historii Sztuki na Wydziale Edukacji Wizualnej ASP w Łodzi (obecnie Zakład Teorii i Historii Sztuki, Instytut Animacji i Edukacji Artystycznej, Wydział Sztuk Pięknych ASP w Łodzi). W latach 2008-2010 był kierownikiem Międzywydziałowego Zakładu Teorii i Historii Sztuki w ASP w Łodzi. W latach 2010-2020 pracował jako adiunkt w Katedrze Mediów i Kultury Audiowizualnej UŁ: w latach 2010-2018 w Zakładzie Teorii Kultury, zaś w latach 2018-2020 roku w Zakładzie Mediów Elektronicznych. Od 2020 roku pracuje jako adiunkt w Katedrze Badań Kulturowych.

ZAINTERESOWANIA

 • nowoczesne i współczesne praktyki artystyczne, ujmowane w kontekstach kulturowych, społeczno-politycznych i ekonomicznych;
 • artystyczny aktywizm i samoorganizacja;
 • dokumentacja sztuki i archiwa kultury artystycznej;
 • archeologia nowych mediów w praktykach artystycznych;
 • konfiguracje estetyki, etyki i polityki w kulturowym projekcie nowoczesności;
 • współczesna filozofia francuska.

OSIĄGNIĘCIA

Publikacje i projekty badawcze (wybór z ostatnich lat):

Książki autorskie i redakcja tomów zbiorowych:

 • współredakcja (z Danielem Muzyczukiem) tomu zbiorowego Galeria Wschodnia. Dokumenty 1984-2017 / Documents 1984-2017, Galeria Wschodnia, Fundacja In Search Of…, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2019.
 • współredakcja (z Ryszardem W. Kluszczyńskim) tomu zbiorowego Wideo w sztukach wizualnych, Wydawnictwo UŁ i Galeria Labirynt, Łódź – Lubin 2018
 • współredakcja (z Aleksandrą Sumorok) tomu zbiorowego Socrealizmy i modernizacje, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2017
 • redakcja tomu zbiorowego Skuteczność sztuki, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2014.
 • redakcja numeru tematycznego Sztuka w podróży, [w:] „Sztuka i Dokumentacja” nr 11, 2014, s. 5-99.
 • redakcja tomu zbiorowego Sztuki w przestrzeni transmedialnej, Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2010.
 • Modernizm artystyczny i powtórzenie. Próba reinterpretacji, Universitas, seria Horyzonty Nowoczesności, Kraków 2008 (2012 – II wydanie, 2013 – e-book).

Artykuły:

 • Des photographies comme choses, des choses comme photographies. Les photos-objets du Warsztat Formy Filmowej et la documentation des activités matérielles et spatiales du duo KwieKulik, [w:] L. Dryansky, G. Le Gall [red.], Photo/Objet/Concept. Pour une lecture élargie de la photographie dans l’art conceptual, P.I.E-Peter Lang S.A., Éditions Scientifiques Internationales, Bruxelles 2020
 • Podłączyć się do świata za pomocą innego kanału. Maszyny tekstualne Wojciecha Bruszewskiego, w: M. Lachman, P. Polit [red.], (Dy)fuzje. Związki literatury i sztuki po 1945 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2019, s. 319-349
 • How to Live and Work with Two Artistic Biographies: Zofia Kulik’s Archival Drive, [w:] A. Jakubowska [ed.], Zofia Kulik. Methodology, My Love, Museum of Modern Art, Warsaw 2019, p. 53-75
 • Galeria Wschodnia. Biografia miejsca, [w:] D. Muzyczuk, T. Załuski [red.], Galeria Wschodnia. Dokumenty 1984-2017 / Documents 1984-2017, Galeria Wschodnia, Fundacja In Search Of…, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2019, s. 28-224 (wersja polska i angielska)
 • Reworking Effectiveness: Art as a Politic of Redistribution – Some Remarks from a Polish Perspective, [w:] „Zeitschrift für Kunstgeschichte” 2018, vol. 81, issue 4, p. 555-574
 • Art as an Agent of Modernisation. Władysław Strzemiński’s Double Politics of Social Change, the Museum, and Artistic Culture, [w:] „Widok” 2018, nr 20, http://pismowidok.org/index.php/one/article/view/5...
 • Infermental. Pierwszy międzynarodowy magazyn na kasetach wideo (1981-1991), [w:] R. W. Kluszczyński, T. Załuski [red.], Wideo w sztukach wizualnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Galeria Labirynt, Łódź – Lublin 2018, s. 205-246.
 • KwieKulik and the Political Economy of the Potboiler, [w:] „Third Text”, 2018, vol. 32, issue 4, p. 392-411.
 • Władysław Strzemiński po wojnie: modernizacja, marksizm, socrealizm, [w:] A. Sumorok, T. Załuski [red.], Socrealizmy i modernizacje, Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Łódź 2017, s. 229-268.
 • Prakseoloogiast Teiste Kunstide Kunstnike Assotsiatsioonini. Meediumiulesus ja kunstide integratsioon KwieKuliku tegevustes / From Praxeology to the Artists of Other Arts Association: Integration of Arts and Transmediality in “Działania” by KwieKulik, [w:] „Eesti Kunstimuuseumi Toimetised” / „Proceedings of The Art Museum of Estonia” no. 6 (11), 2016, p. 173-203.

Przekłady:

 • J. Derrida, Inny kurs, przeł. T. Załuski, PWN, Warszawa 2017.
 • J. Derrida, Widma Marksa. Stan długu, praca żałoby i nowa Międzynarodówka, przeł. T. Załuski, PWN, Warszawa 2016.
 • J.-L. Nancy, Rozdzielona wspólnota, przeł. M. Gusin, T. Załuski, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2010.

Projekty badawcze:

 • 2019–2020 – Confrontations: Sessions in East European Art History, The Post-Socialist Art Centre at the Institute of Advanced Studies University College London, Getty Foundation’s Connecting Art Histories Programme, kierownictwo projektu: Maja i Reuben Fowkes, funkcja: członek zespołu głównego (core team)
 • 2017–2019 Émergence de l’art vidéo en Europe: historiographie, théorie, sources et archives (1960-1980), Labex Arts-H2H i Bibliothèque nationale de France, kierownicy projektu: Grégoire Quenault, François Bovier, funkcja: członek zespołu badawczego

KONTAKT I DYŻURY

Pomorska 171/173 (Katedra Badań Kulturowych) pokój: 3.28 90-236 Łódź

Dyżury

środa: 10:30-11:30 budynek Wydziału Filologicznego, ul Pomorska 171/173, pokój 3.07
czwartek: 10:30-11:30 budynek Wydziału Filologicznego, ul Pomorska 171/173, pokój 3.07