Aleksander Szymański

Prezes Krajowej Rady Notarialnej XII kadencji (2024-2027)

 

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji UŁ, notariusz we właściwości Izby Notarialnej w Łodzi, Prezes Rady Izby Notarialnej w Łodzi, absolwent Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z siedzibą w Warszawie, korespondent Obserwatorium Wolności Mediów programu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka a także Human Rights House Foundation z siedzibą w Oslo (Norwegia) oraz Article 19 z siedzibą w Londynie (Wielka Brytania), Członek Amnesty International, Respondent Banku Światowego w programie Doing Business 2015 Measuring Business Regulations, Absolwent VIP UŁ. Wraz z profesorem Jackiem Mollem fundator Fundacji Akademia 44 z siedzibą w Łodzi, od 2015 roku współorganizatora Łódzkiego Konkursu "Prawa dziecka - prawami człowieka".

W Izbie Notarialnej w Łodzi pełnił funkcje szefa szkolenia oraz egzaminatora komisji egzaminacyjnej do spraw egzaminu notarialnego przy Ministrze Sprawiedliwości, obecnie drugą kadencję jest Prezesem Rady Izby Notarialnej w Łodzi.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa prywatnego międzynarodowego, europejskiego prawa kolizyjnego, ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, konwencji haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r, Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku.


Mentor w Projekcie mentorskim: edycja XI, 2023/2024

Miejsce spotkań: w miejscu pracy Mentora; spotkania on-line; Łódź

Liczba podopiecznych w tej edycji: 1

Język spotkań: polski

Obszar wsparcia mentee: 

  • prawo prywatne międzynarodowe
  • prawa człowieka
  • nowoczesne technologie i ich oddziaływanie na prawo oraz legislację