Grzegorz Grabowicz

Członek Zarządu ds. Finansowych, Mabion

Ukończył Uniwersytet Łódzki na wydziale Zarządzania i Marketingu ze specjalizacją Rachunkowość, uzyskując dyplom Magistra Zarządzania i Marketingu. W 2010 r. ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University uzyskując tytuł EMBA (Executive Master of Business Administration). Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta.

Doświadczony CFO Spółek notowanych na GPW, biegły rewident, od 2003 roku związany ze spółkami z branży finansowej i medycznej.
Od stycznia 2019 roku jest Członkiem Zarządu i dyrektorem finansowym w Spółce. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 w Dziale Audytu w Deloitte, a w latach 2003-2017 jako wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy w Magellan S.A. (obecnie BFF Polska S.A.). Równocześnie w latach 2010-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu MEDFinance S.A. oraz w latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy i Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A.

Grzegorz Grabowicz był również członkiem Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW: Skarbiec Holding S.A., Develia S.A. (dawniej LC Corp S.A.) i Medicalgorithmics S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce PRAGMAGO S.A. oraz X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A.