Grzegorz Grabowicz

Członek Zarządu i dyrektor finansowy w Spółce Mabion S.A

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, kierunek Zarządzenie i Marketing. Doświadczony CFO i członek Rad Nadzorczych Spółek notowanych na GPW, od 2003 roku związany ze spółkami z branży finansowej i medycznej. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.

Od stycznia 2019 roku jest Członkiem Zarządu i dyrektorem finansowym w Spółce Mabion S.A. Zdobywał wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu, kolejno pracując: w latach 1998-2003 w Dziale Audytu w Deloitte, a w latach 2003-2017 jako wiceprezes Zarządu i dyrektor finansowy w Magellan S.A. (obecnie BFF Polska S.A.). Równocześnie w latach 2010-2013 pełnił funkcję Prezesa Zarządu MEDFinance S.A. oraz w latach 2007-2017 był członkiem Rady Nadzorczej Magellan Czechy i Magellan Słowacja. W latach 2013-2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej MEDFinance S.A. Wieloletni członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW: Skarbiec Holding S.A., Develia S.A. (dawniej LC Corp S.A.) i Medicalgorithmics S.A. Obecnie jest członkiem Rady Nadzorczej w spółce PRAGMAGO S.A. oraz notowanej na giełdzie Spółki XTB S.A.

Ukończył program organizowany przez Nottingham Trent University uzyskując tytuł EMBA oraz został laureatem konkursu Dyrektor finansowy roku zorganizowanym przez Forbes i ACCA.