Krzysztof Piątkowski

polski polityk i samorządowiec, w latach 2010–2019 zastępca prezydenta Łodzi, poseł na Sejm IX kadencji

Polski polityk i samorządowiec, w latach 2010–2019 zastępca prezydenta Łodzi, poseł na Sejm IX kadencji. W wyborach parlamentarnych w 2019 uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji

Absolwent Wydziału Filozoficzno-Historycznego oraz Wydziału Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył również studia typu Master of Business Administration Finance and Insurance organizowane przez Politechnikę Łódzką we współpracy z Illinois State University.