Włodzimierz Tomaszewski

polityk i samorządowiec, wiceminister rozwoju regionalnego (2000–2001), wiceprezydent Łodzi (2002–2010), poseł na Sejm IX kadencji.

Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim. Pracował m.in. jako instruktor w domu kultury. Na początku lat 80. zaangażował się w działalność Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w regionie, kierował działem organizacyjnym związku w regionie. W latach 1989–1990 był przewodniczącym komisji zakładowej „Solidarności”. Od 1990 związany z Łódzkim Porozumieniem Obywatelskim.

Po wyborach samorządowych w 1990 na wniosek Grzegorza Palki objął obowiązki sekretarza Łodzi, sprawował także funkcję sekretarza Unii Metropolii Polskich. Był doradcą premiera Jerzego Buzka do spraw samorządu terytorialnego i współtwórcą reformy samorządowej z 1999. Od 1999 związany z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, początkowo jako jej sekretarz. W rządzie Jerzego Buzka zajmował też stanowisko wiceministra rozwoju regionalnego i budownictwa[1] (2000–2001). Był również sekretarzem powiatu łódzkiego wschodniego. Działał w Zjednoczeniu Chrześcijańsko-Narodowym. Przystąpił do Chrześcijańskiego Ruchu Samorządowego, zasiadł w radzie naczelnej tego stowarzyszenia. W wyborach samorządowych w 1998, 2002 i w 2006 uzyskiwał mandat radnego Łodzi. W latach 2002–2010 pełnił funkcję wiceprezydenta miasta.

W wyborach samorządowych w 2010 został zgłoszony jako kandydat na prezydenta Łodzi z ramienia Łódzkiego Porozumienia Obywatelskiego (którego w marcu tego samego roku został prezesem). W pierwszej turze wyborów z 21 listopada 2010 zdobył 35 766 (17,49%) głosów, zajmując trzecie miejsce wśród 11 kandydatów. W 2014 z ramienia PiS powrócił do rady miasta, utrzymując mandat również w 2018. W 2017 przystąpił do partii Porozumienie, zostając jej wiceprezesem w okręgu łódzkim.

W wyborach parlamentarnych w 2019 wystartował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości (z rekomendacji Porozumienia), uzyskał mandat posła na Sejm IX kadencji, otrzymując 6884 głosy.

W lutym 2021 grupa uznająca Adama Bielana za p.o. prezesa Porozumienia ogłosiła go rzecznikiem prasowym tej partii, czego nie uznała rzecznik partii Magdalena Sroka. W tym samym miesiącu prezydium zarządu Porozumienia (uznające za prezesa partii Jarosława Gowina) zawiesiło go w prawach członka partii, następnie decyzją sądu koleżeńskiego został wykluczony z ugrupowania. W czerwcu 2021 został jednym z liderów Partii Republikańskiej.