Włodzimierz Tomaszewski

polityk i samorządowiec, wiceminister rozwoju regionalnego (2000–2001), wiceprezydent Łodzi (2002–2010), poseł na Sejm IX kadencji

Ukończył pedagogikę na Uniwersytecie Łódzkim. 

Od 1980 r. współtworzył Związek „Solidarność” jako kierownik działu organizacyjnego w Regionie Ziemi Łódzkiej.  Współtworzył reformy samorządowe z prof. Michałem Kuleszą jako sekretarz Miasta Łodzi i Unii Metropolii Polskich, doradca Premiera, sekretarz i członek Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

W latach 2000 – 2001 jako wiceminister rozwoju regionalnego i budownictwa, tworzył podstawy polityki regionalnej wraz kontraktami wojewódzkimi. 
W wyborach samorządowych w 1998, 2002, 2006, 2014 i 2018 roku uzyskiwał mandat radnego Łodzi. W latach 2002–2010 pełnił funkcję pierwszego wiceprezydenta miasta. 
W 2019 roku został wybrany na posła IX kadencji. W Sejmie pracował w Komisji Infrastruktury, Komisji Finansów Publicznych, Podkomisji stałej do spraw budownictwa oraz gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, Podkomisji stałej do spraw transportu lotniczego, a także Podkomisji stałej do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury.

W czerwcu 2022 roku powołany przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę na urząd Ministra - członka Rady Ministrów.