• UNIWERSYTET ŁÓDZKI
  • STREFA ABSOLWENTA
  • WYDARZENIA
  • Premiera książki „Państwo, które działa. Opowieść o fińskich politykach publicznych” i spotkanie z autorem dr. hab. Wojciechem Woźniakiem z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w Bibliotece TUVIM

Premiera książki „Państwo, które działa. Opowieść o fińskich politykach publicznych” i spotkanie z autorem dr. hab. Wojciechem Woźniakiem z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ w Bibliotece TUVIM

W poniedziałek 6 lutego zapraszamy na premierę książki „Państwo, które działa” dra hab. Wojciecha Woźniaka z Instytutu Socjologii na UŁ. Rozmowa o tym, jak wyglądają polityki publiczne w Finlandii i jak kraj ten w stosunkowo krótkim czasie z pozycji półperyferyjnej przesunął się do gospodarczego centrum odbędzie się o godz. 18 w Bibliotece TUVIM (ul. Tuwima 46, wejście w patio).

banner informacyjny spotkania

Finlandia - kraj ludzi szczęśliwych?

Finlandia od 2018 roku zajmuje pierwsze miejsce wśród 150 krajów w rankingu World Happiness Report. Ale jeszcze w 2010 roku „Newsweek” wybrał ją najlepszym krajem świata!  Sami Finowie odnoszą się do tego jednak z ambiwalencją. Z zadowoleniem, bo oto wspomniano o Finlandii, ale i z wątpliwościami, bo nie pasuje to do wciąż silnego autostereotypu, zgodnie z którym Finowie są melancholijni, skłonni do depresji, powściągliwi w relacjach, niespecjalnie otwarci na innych.

Przejście w stosunkowo krótkim czasie z pozycji kraju półperyferyjnego do kraju światowego gospodarczego centrum jest jednak faktem. W swojej książce Wojciech Woźniak udowadnia, dlaczego to się stało i dlaczego rolę szczególną odegrała polityka państwa. A dokładnie: polityki, bo o „policy” tu chodzi, czyli o polityki publiczne, zracjonalizowane i systemowe działania państwa i społeczeństwa wokół problemów publicznych.

Jaką rolę w sukcesie Finlandii odegrała historia kraju, w tym doświadczenie wyniesione z XX wieku? Jak zbudowano zaufanie do państwa, a w społeczeństwie do siebie nawzajem oraz jak dba się o to nadal? Jak zadbano o trwałe i stabilne struktury państwa oraz jak planuje się, projektuje i wdraża własne rozwiązania w sferze działania państwa? Gdzie w tym wszystkim widzi się rolę dla naukowców i elity intelektualnej, a gdzie dla polityków? Gdzie wciąż są braki, niedostatki, a gdzie pojawiają się negatywne zjawiska fińskiego państwa?

Książka - efekt wieloletnich doświadczeń badawczych autora

O tym wszystkim opowie dr hab. Wojciech Woźniak, socjolog, pracownik naukowy na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ. Jego zainteresowania naukowe dotyczą fińskiej kultury i fińskiego modelu społeczno-gospodarczego, relacji między sportem a polityką, nierówności społecznych oraz dyskursu publicznego (szczególnie zjawiska paniki moralnej). W trwającym roku akademickim, dzięki grantowi im. Bekkera (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej), przebywa jako visiting researcher w Uniwersytecie w Helsinkach. Spotkanie z nim odbędzie się podczas krótkiej wizyty w Łodzi. Rozmowę z gościem poprowadzi Łukasz Kaczyński. Spotkanie zacznie się o godzinie 18. Wstęp na nie jest wolny.

okładka książki
Książka „Państwo, które działa. Opowieść o fińskich politykach publicznych", która ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego, jest efektem wieloletnich doświadczeń badawczych, która sięgają początku XXI wieku (i zaczęły się dzięki europejskiemu programowi Erasmus). Wynika z zainteresowań naukowych i pozanaukowych łódzkiego socjologa, z obserwacji prowadzonych podczas kolejnych pobytów, stworzonej tam sieci znajomości. Czasem zaś, jak zaznacza autor, najważniejszym źródłem inspiracji był kontrast ze sposobem funkcjonowania jakiegoś obszaru polityki publicznej w Polsce, jak to jest w przypadku fińskiej polityki zapobiegania samobójstwom - w Polsce oglądamy graniczący z zapaścią kryzys lecznictwa w obszarze zdrowia psychicznego.

Naukowcy o książce dra hab. Wojciecha Woźniaka

Świetny dobór studiów przypadku w zakresie polityk/subpolityk publicznych, takich jak edukacja, rozwój, polityka społeczna, polityka wobec samobójstw, pandemii. […] To książka, którą powinien przeczytać każdy polityk, samorządowiec czy kandydaci do tych ról. Autor pokazuje na przykład, jak Finowie podchodzą do analizy problemów publicznych, które chcą rozwiązać. Kierują się silnym imperatywem racjonalnej analizy, w tym potrzebą dialogu i deliberacji. Inicjują działania, gdy zyskują pewność, że rozumieją kluczowe wymiary danego problemu

- dr hab. Andrzej Zybała, prof. SGH.

Praca wypełnia lukę w wiedzy o polityce Finlandii. Autor przedstawia słabo znane i często zaskakujące fakty, które składają się na wyjaśnienie współczesnego sukcesu polityki publicznej tego kraju. Dzięki prezentowanej monografii można zrozumieć, jak kompleksowe zewnętrzne czynniki, w tym położenie geograficzne, uzależnienie od Związku Radzieckiego i powojenna pozycja na arenie międzynarodowej stworzyły kontekst dla podejmowania w Finlandii działań wewnątrzkrajowych. […] Książka jest fascynującą, bogatą faktograficznie opowieścią, z której dowiemy się na przykład, co dla szefów Nokii było wskaźnikiem, że przegrali z firmą Apple konkurencję na rynku telefonii komórkowej, co kometa nad Doliną Muminków ma wspólnego z podstawowym dochodem gwarantowanym i co w Finlandii robi ojciec, który nie radzi sobie z wychowywaniem dzieci

- dr hab. Maria Theiss.

Redakcja: Centrum Komunikacji i PR UŁ

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 06 lutego 2023 (poniedziałek) 18:00 - 20:00

  • PN
  • WT
  • ŚR
  • CZ
  • PT
  • SB
  • ND