Absolwentka UŁ z wyróżnieniem MSZ

Ogłoszono wyniki 34. edycji Konkursu Ministra Spraw Zagranicznych na najlepszą pracę magisterską z zakresu polskiej polityki zagranicznej. Wśród wyróżnionych znalazła się mgr Natalia Matiaszczyk, absolwentka stosunków międzynarodowych na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, a obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ.

Laureatka konkursu Natalia Matiaszczyk (fot. Bartosz Kałużny, Centrum Komunikacji i PR)(fot. Bartosz Kałużny, CKiPR)

Komitet Nagrody pod przewodnictwem Arkadego Rzegockiego, Szefa Służby Zagranicznej, przyznał wyróżnienia trzem pracom. Jedną z nich była praca absolwentki UŁ pt. Relacje pomiędzy Polską a Koreą Północną po 1989 roku, napisana pod kierunkiem dr. hab. Radosława Bani, prof. UŁ. Jednocześnie Komitet podjął decyzję, że nagrody I, II i III stopnia nie zostały przyznane.

Polska a Korea Północna – relacje po 1989 r.

Doktorantka przeanalizowała stosunki polsko-północnokoreańskie po 1989 roku pod kątem relacji politycznych i gospodarczych, oraz jak zmieniały się one na przestrzeni lat. Skupiła się także na funkcjonowaniu Misji Polskiej do Komisji Nadzorczej Państw Neutralnych, która to działa na Półwyspie Koreańskim od 1953 roku. 

Ze względu na aktywność KRL-D związaną z jej programem nuklearnym, omówiona została aktywność międzynarodowa Polski, w tym niestałe członkostwo w Radzie Bezpieczeństwa ONZ oraz zaangażowanie w ponadnarodowe inicjatywy związane z nieproliferacją broni jądrowej i rozbrojeniem.

dodaje Natalia Matiaszczyk.

W pracy można znaleźć także analizę polskiej pomocy humanitarnej i rozwojowej dla Korei Północnej, jej najważniejsze projekty, cele i zadania.

Zainteresowanie polską polityką zagraniczną 

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych jest organizowany corocznie od 1989 roku. Jego celem jest rozbudzenie w środowisku akademickim zainteresowania polską polityką zagraniczną, jak również zwrócenie uwagi studentów na szczególnie istotne zagadnienia dotyczące miejsca Polski na scenie międzynarodowej oraz jej polityki zagranicznej. 

Materiał: Natalia Matiaszczyk
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR