Prace i rozprawy z UŁ z nagrodami Marszałka Województwa Łódzkiego

Poznaliśmy wyniki XXIII edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego na najlepsze rozprawy i prace związane z województwem łódzkim w 2022 roku. Wśród nagrodzonych autorów znalazło się aż 9 laureatów z Uniwersytetu Łódzkiego.

Prace konkursowe związane są z województwem łódzkim, promują region, a także wyniki ich badań wykazują użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego regionu. 

Laureaci z Uniwersytetu Łódzkiego: 

  • Mateusz Szurek za rozprawę doktorską “Kompetencje słowotwórcze dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim”
  • Rafał Michał Olszyński za rozprawę doktorską “Różnorodność gatunkowa i autekologia okrzemek w ekosystemach wodnych pochodzenia antropogenicznego”, 
  • Ewelina Ślązak za rozprawę doktorską “Struktura i działalność Wydziałów do Spraw Wyznań w Łodzi i w województwie (1950-1975)”, 
  • Klaudia Laskowska za pracę magisterską “Analiza potencjału adaptacyjnego miasta do zmian klimatu w oparciu o błękitno-zieloną infrastrukturę na przykładzie Bełchatowa i Tomaszowa Mazowieckiego”, 
  • Edyta Cieślik za pracę magisterską “Jakość śródmiejskiej przestrzeni publicznej w Piotrkowie Trybunalskim”, 
  • Małgorzata Sowizdrzał za pracę magisterską “Rewitalizacja terenów zieleni w Sieradzu a jakość życia jego mieszkańców”, 
  • Sandra Sienkiewicz za pracę licencjacką “Projekt systemu obsługi świadczeń finansowych dla pracowników jednostek budżetowych na przykładzie Centrum Usług Wspólnych Gminy Ujazd”, 
  • Hubert Wójcicki za pracę licencjacką “Rewitalizacja jako narzędzie ochrony dziedzictwa kulturowego. Przykład Rawy Mazowieckiej”, 
  • Magdalena Kawka za pracę inżynierską “Wpływ różnych form ochrony przyrody na prowadzenie gospodarki leśnej na przykładzie Nadleśnictwa Brzeziny”. 

Serdecznie gratulujemy. 

W XXIII edycji konkursu Marszałka Województwa Łódzkiego nagrodzonych zostało 19 prac: 1 habilitacyjna, 5 rozpraw doktorskich, 8 prac dyplomowych magisterskich oraz 5 prac dyplomowych licencjackich i inżynierskich. Lista wszystkich laureatów dostępna jest na portalu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

Materiał: Łódzkie.pl
Redakcja: Centrum Komunikacji i PR