Nagroda Marszałka Województwa Łódzkiego dla badacza UŁ

Poznaliśmy zwycięzców XXIII edycji Konkursu o nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim. W gronie laureatów znalazł się dr Mateusz Szurek z Zakładu Dialektologii Polskiej i Logopedii UŁ.

Konkursowe jury doceniło rozprawę doktorską dra Szurka pt. Kompetencje słowotwórcze dzieci w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim napisaną pod kierunkiem dr hab. prof. UŁ Renaty Marciniak-Firadzy.

Nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim w tym roku zostały przyznane po raz dwudziesty trzeci. Idea konkursu polega na nagradzaniu prac promujących region lub zawierających badania wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego oraz kulturalnego całego województwa.

dr Matuesz Szurek

Zainteresowania naukowo-badawcze dra Mateusza Szurka koncentrują się wokół zagadnień związanych z neurologopedią, ontolingwistyką, neurolingwistyką, oligofrenologopedią, a także rehabilitacją zaburzeń głosu. W praktyce klinicznej specjalizuje się w rehabilitacji osób z zaburzeniami głosu o różnej etiologii oraz w pracy z osobami zawodowo posługującymi się głosem. Ponadto diagnozuje i prowadzi terapię neurologopedyczną osób dorosłych. Pracuje także z dziećmi z zaburzeniami mowy i komunikacji.

Laureatowi składamy serdeczne gratulacje!