Prof. Lucyna Domańska z Instytutu Archeologii UŁ uhonorowana tytułem „Distinguished Researcher”

Prof. Lucyna Domańska (Instytut Archeologii UŁ) została uhonorowana przez Instytut Prehistorii Korei tytułem „Distinguished Researcher”. Tytuł ten otrzymują naukowcy cieszący się międzynarodowym uznaniem za swój duży i oryginalny wkład w wiedzę akademicką i których praca przyczynia się do rozwoju reprezentowanej przez nich dyscypliny naukowej.

To kolejne wyróżnienie dla profesor Lucyny Domańskiej z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, współpracującej z Instytutem Prahistorii Korei..

prof. Lucyna Domańska

Współpraca z Instytutem Prahistorii Korei

Współpraca z Instytutem Prahistorii Korei nawiązana została w 2000 roku. Inicjatorami tej współpracy byli studenci Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego, którzy jednocześnie działali w Towarzystwie Przyjaciół Narodu Koreańskiego. Zainteresowanie tym krajem wiązało się z chęcią bliższego poznania najstarszego osadnictwa na terenie Azji południowo-wschodniej.

Stanowisko archeologiczne

Dzięki pomocy Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Seulu oraz Ambasady Republiki Korei w Warszawie wniosek studentów został wysłany do uczelni koreańskich. Pozytywna odpowiedź przyszła z Chungbuk National University. W tym samym roku do Łodzi przyjechał prof. LEE Yung-jo wraz z grupą doktorantów i studentów z wymienionej Uczelni.

W roku 2006 została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Chungbuk National University i Uniwersytetem Łódzkim. Głównym wykonawcą umowy ze strony naszego Uniwersytetu był Instytut Archeologii. Umowa dotyczyła lat 2006-2010. Zakładała ona m.in.: wspólne seminaria i konferencje, wymianę nauczycieli akademickich i studentów.

Uzupełnieniem powyższej umowy było porozumienie (“Agreement for cooperation between Institute of Korean Prehistory, Republic of Korea and Institute of Archaeology, University of Łódź, Poland)” podpisane w dniu 30.VI.2007 r. Wymienione porozumienie jest automatycznie odnawiane co 5 lat.

Zdjęcie uczestników konferencji w Korei

W roku 2001 delegacja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego wzięła po raz pierwszy udział w konferencji z cyklu „Suyanggae and Her Neighbours”. W latach następnych to właśnie te konferencje stały się głównym forum wymiany doświadczeń w badaniach nad epoką kamienia na terenie Eurazji.

Cykl konferencji międzynarodowych pt. „Suyanggae and Her Neighbours” zainicjował prof. LEE Yung-jo w roku 1996. Nazwa konferencji nawiązuje do pracowni paleolitycznych odkrytych w miejscowości Suyanggae położonej w centralnej części półwyspu koreańskiego.

Za organizację konferencji odpowiada Komitet (Suyanggae International Symposium Executive Committee), którym kieruje prof. Lee Yung-jo. Jednym ze współprzewodniczących tego Komitetu jest prof. Lucyna Domańska. Wymienione konferencje organizowane były przez różne ośrodki naukowe Azji, Europy i USA. Instytut Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego był organizatorem takich spotkań w 2006 i 2014 roku.

Przyznanie nagrody

W roku 2022 obchodzono uroczyście w Korei Południowej 25-lecie konferencji z cyklu „Suyanggae and Her Neighbours”. Uroczystości te były połączone z 70-leciem Chungbuk National University. W obchodach brali udział jedynie archeolodzy koreańscy. Ze względu na ciągłe problemy z pandemią uczeni z innych krajów łączyli się on-line.

Zdjęcie uczestników konferencji w Korei

W trakcie wymienionych uroczystości Władze Chungbuk National University oraz Kierownictwo Instytutu Prahistorii Korei podjęły decyzję o wyróżnieniu naukowców spoza Korei, którzy wykazali się  szczególnym wkładem  w rozwój współpracy naukowej pomiędzy koreańskimi ośrodkami a zespołami badawczymi w macierzystych uczelniach. W grupie tej znalazła się prof. Lucyna Domańska z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

Nazwisko pani Profesor umieszczono na tablicy pamiątkowej poświęconej 70-leciu Chungbuk National University oraz przyznano jej tytuł Distinguished Researcher. W ramach wkładu pani profesor w rozwój współpracy z Koreą Południową podkreślono przede wszystkim jej aktywny udział w organizacji konferencji z cyklu „Suyanggae and Her Neighbours”, które stały się ważnym światowym forum wymiany informacji w badaniach nad epoką kamienia. Prof. Lucyna Domańska pełniła też inne funkcje w instytucjach naukowych Korei Południowej, np. doradcy naukowego w Gawaji Rice Museum czy też konsultanta w badaniach terenowych m.in. na stanowisku Suyanggae.

Wraz z prof. Lucyną Domańską w kolejnych konferencjach z cyklu „Suyanggae and Her Neighbours” uczestniczyli studenci i doktoranci z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

W roku 2014 Uniwersytet Łódzki przyznał prof. LEE Yung-jo medal „Universitatis Lodiensis Amico” za jego wkład w rozwój współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego i promocję naszego Uniwersytetu w środowiskach naukowych Azji.

Serdecznie gratulujemy !

Informacje: Instytut Archeologii UŁ