Szkolenie GEP: Plan na rzecz równych szans - sposób na doskonałość – wprowadzenie

Szkolenie dla kadry badawczej i dydaktycznej i kadry administracyjnej, realizowane w ramach projektu GEP.

Korzyści: 

 • poznanie znaczenia równości płci w UE 
 • zrozumienie istoty Planu na rzecz równości płci w uczelni 
 • umiejętność wyznaczania priorytetów dla projektowania GEP w uczelni 
 • świadomość konsekwencji wdrożenia GEP w środowisku akademickim 
 • umiejętność definiowania roli interesariuszy w procesie projektowania i wdrażania GEPu. 

Program: 

 • idea równości płci - regulacje europejskie i prawo krajowe 
 • od danych statystycznych do działań organizacyjnych 
 • równość płci w środowisku akademickim 
 • idea Planów na rzecz równości płci - strategiczne narzędzie wspierania równości płci i różnorodności na uczelni 
 • rola integracji GEP z misją, wizją i strategią uczelni 
 • GEP krok po kroku 
 • wyzwania, ryzyka i możliwe opory wobec wdrażania GEP 
 • rola i obowiązki różnych jednostek i interesariuszy.

W czasie spotkania przedstawione zostaną kluczowe elementy związane z projektowaniem i wdrażaniem planów w uczelni ze szczególnym uwzględnieniem aspektów teoretycznych. 

Forma szkolenia: online

Prowadzący: dr Agata Rudnicka

Formularz rejestracyjny

Szczegóły wydarzenia

Data i godziny wydarzenia: 17 czerwca 2024 (poniedziałek) 13:00 - 16:00

 • PN
 • WT
 • ŚR
 • CZ
 • PT
 • SB
 • ND