1 mln zł dla naukowców - Inkubator Innowacyjności na #UniLodz

Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (CTT UŁ) aktywnie wspiera naukowców Uniwersytetu Łódzkiego w rozwijaniu ich potencjału komercjalizacyjnego. Wsparcie jest możliwe poprzez realizację, m.in. projektu - Inkubator Innowacyjności. W czasie czterech lat trwania projektu naukowcy z naszej uczelni otrzymali dodatkowe fundusze na prowadzenie badań podwyższających ich potencjał komercjalizacyjny w wysokości 1 000 000,00 zł.

Od 2017 roku Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego (CTT UŁ), w konsorcjum  
z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (liderem projektu) oraz Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie, z powodzeniem realizuje projekt Ministerstwa Edukacji i Nauki - Inkubator Innowacyjności. Dotąd CTT UŁ zrealizował dwie, a obecnie realizuje już trzecią edycję tego programu.  

Celem projektu jest wsparcie procesu zarządzania wynikami badań prac naukowych i rozwojowych, zawierających w szczególności analizy potencjału rynkowego wynalazków oraz analizy ich gotowości wdrożeniowej, a także wyceny praw własności przemysłowej. 

„Zaczynaliśmy od Inkubator Innowacyjności +, poprzez II 2.0 i najnowszy realizowany od września 2020 roku, Inkubator Innowacyjności 4.0. Dzięki obecności Inkubatora Innowacyjności podpisujemy umowę już z 17 zespołem badawczym naszego uniwersytetu na realizacje prac badawczych, które otworzą drzwi do współpracy naszych naukowców z partnerami zewnętrznymi.”

Adam Kaźmierczak, dyrektor CTT UŁ.

Pierwsze dwie edycje pozwoliły na finansowe wsparcie 10 projektów przedwdrożeniowych – czyli takich, którym celem było dojście do takiego poziomu, aby móc rozpocząć współprace z przemysłem, zainteresować swoim rozwiązaniem i za pomocą firm wdrożyć swoje rozwiązania 

Pierwsza edycja projektu pozwoliła Zespołowi CTT UŁ na wyłonienie 7 projektów, które ogółem otrzymały wsparcie w wysokości prawie 600 000,00 zł z czego 488 800,00 pochodziło z dotacji programu.  

 1. „Optymalizacja działania kruszywa ceramicznego opłaszczonego biopolimerem z modyfikowalnym składem”; zespół badawczy: dr Agnieszka Bednarek (kierownik projektu), Paweł Jarosiewicz, prof. dr hab. Maciej Zalewski, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.  
 2. „Nowy produkt z krwiściągu lekarskiego o innowacyjnym działaniu radiochronnym”; zespół badawczy: dr hab. Halina Żbikowska, prof. UŁ (kierownik projektu), Kamila Czubak, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 3. „Innowacyjny produkt stworzony z ekologicznych materiałów na bazie nowoczesnych technologii „Relaksacyjna strefa Oxy Cardio wspomagająca zdrowotność i rekonwalescencje społeczeństwa”; zespół badawczy: dr hab. Zdzisława Romanowska – Duda, prof. UŁ, Witold Dytrych, Mieczysław Grzesik, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ, PHU Dytrych Sp. Z o.o. Innowacje Technologiczne.
 4. „Biotechnologiczna rekultywacja osadów dennych jako ekoinnowacyjny sposób poprawy jakości gleby – opracowanie i komercjalizacja produktu „Eko-innowacyjne podłoże biotechnologiczne”; zespół badawczy: dr hab. Magdalena Urbaniak, prof. UŁ, (kierownik projektu), dr Agnieszka Baran, Roman Rylik, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ , Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.
 5. „Opracowanie metody recyklingu blistrów farmaceutycznych”; zespół badawczy: dr hab. inż.  Marek Zieliński, prof. UŁ (kierownik projektu), prof. dr hab. Sławomira Skrzypek, dr Ewa Miękoś, dr Dominik Szczukocki, Wydział Chemii UŁ.
 6. „Opracowanie warunków produkcji innowacyjnego biopreparatu bakterii bacillus sprzyjającego wzrostowi zdrowotności roślin wraz ze szczegółowym wskazaniem przeznaczenia i sposobu”; zespół badawczy: dr hab. Katarzyna Paraszkiewicz, prof. UŁ (kierownik projektu), dr Anna Jasińska, Aleksandra Góralczyk, dr hab. Przemysław Bernat, prof. UŁ, prof. dr hab. Jerzy Długoński, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
 7. „Opracowanie urządzenia służącego do izolacji plemników wysokiej jakości biologicznej w zależności od potencjału powierzchniowego”; zespół badawczy: prof. dr hab. Maria Bryszewska (kierownik projektu), dr hab. Maksim Ionov, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

Wszystkie projekty w czasie trwania programu zostały zrealizowane i zakończone w terminie. Dofinansowano projekty, których efekty doczekały się szybkiego wdrożenia – np. tężnia wraz z autorskim doborem roślin dla pacjentów szpitala Biegańskiego w Łodzi. Zespół naukowców naszego uniwersytetu opracował również urządzenie do separacji blistrów farmaceutycznych.

Druga edycja programu, krótsza niż dwie pozostałe, pozwoliła na objecie wsparciem 3 projektów: 

 1. „Dwa Języki Jedna Droga – innowacyjny pakiet edukacyjny do nauki czytania i pisania w dwóch językach, polskim i angielskim, dla dzieci w wieku przedszkolnym”; zespół badawczy: dr hab. Monika Wiśniewska - Kin, prof. UŁ (kierownik projektu), Sylwia Dżereń - Glowacka, Weronika Kisiel, Wydział Nauk o Wychowaniu UŁ, Kids Talk Centrum Językowe dla Dzieci. 
 2. „Badania nad możliwością wykorzystania kapsuły monitoringowej do oceny stopnia zanieczyszczenia wód metalami ciężkimi na terenach zurbanizowanych”.  Zespół badawczy: dr Mariusz Tszydel (kierownik projektu), dr Dagmara Błońska, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. 
 3. „PioMelaCure – piomelaninowy preparat wspomagający terapię powszechnych zakażeń H. pylori”; zespół badawczy: Mateusz Urbaniak (kierownik projektu), dr Karolina Rudnicka, dr Agnieszka Matusiak, prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk - Chmiela, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.

„Po raz pierwszy w drugiej edycji wsparliśmy projekt z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ, co mamy nadzieje nie jest ostatnim naszym projektem w kręgu nauk humanistycznych a dobrym początkiem na zaangażowanie w komercjalizacje nie tylko nauk z dziedzin eksperymentalnych.”

Adam Kaźmierczak, dyrektor CTT UŁ.  

W trakcie trwania projektów naukowcy reprezentowali Uniwersytet Łódzki na międzynarodowych targach wynalazczości w Chorwacji, Kaohsiung Tajwan czy prestiżowych targach wynalazczości Concours Lepin w Paryżu, zdobywając medale, nagrody specjalne i wyróżnienia.  

W rozpoczętym we wrześniu 2020 roku trzeciej edycji projektu Inkubator Innowacyjności 4.0 wyłoniono w drodze konkursu 6 projektów naszych naukowców i doktorantów, które otrzymały finansowe wsparcie.  

Tak jak poprzednie edycje Projekt realizowany jest w konsorcjum trzech uniwersytetów: Uniwersytet Medyczny w Łodzi (lider projektu), Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Łódzki. Dla przyznanych projektów przeznaczona została kwota 290 000,00 zł dofinansowania na prowadzenie niezbędnych prac naukowych, badań, testów, które przybliżą naszych naukowców do współpracy z otoczeniem reprezentującym sferę biznesu.  

Dofinansowanie zostało przyznane projektom o następującej tematyce: 

 1. „Kompaktowy Obiekt Retencyjno – Doczyszczający (KORD).” zespół badawczy: Paweł Jarosiewicz (kierownik projektu), prof. dr hab. Maciej Zalewski, dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. 
 2. „Opracowanie i komercjalizacja biopreparatu do stymulacji+ naturalnych procesów biodegradacji herbicydów w glebie” zespół badawczy: Elżbieta Mierzejewska (kierownik projektu), dr hab. Magdalena Urbaniak, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. 
 3. „Badanie możliwości wykorzystania materiałów organicznych w diodach elektroluminescencyjnych OLED” autorstwa: dr Adam Pieczonka, Wydział Chemii UŁ. 
 4. „Nowe pochodne tiosemikarbazydu i tiazolidynonu w inwazjach o etiologii Toxoplasma gondii w badaniach in vivo” zespół badawczy: Adrian Bekier (kierownik projektu), dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. 
 5. „Organiczne przełączniki typu “off-on” do detekcji jonów rtęci” zespół badawczy: dr Anna Wrona – Piotrowicz (kierownik projektu), dr Magdalena Ciechańska, Wydział Chemii UŁ. 
 6. „Badanie przenikalności dielektrycznej płynu przesiękowego.” zespół badawczy: Maciej Ślot (kierownik projektu), dr hab. Wielisław Olejniczak, prof. UŁ, prof. Dr hab. Ilona Zasada, dr hab. n. med. Agata Bielecka - Dąbrowa, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej UŁ, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.  

„Mamy nadziej, że będziemy mieli możliwość dalszego wspierania naszych naukowców w realizowaniu projektów, które znajdą zainteresowanie nie tylko świata nauki, ale również znajdą swoich odbiorców w świecie naszych partnerów z szeroko rozumianego otoczenia UŁ.”

 Adam Kaźmierczak, dyrektor CTT UŁ.      

 

Materiał źródłowy: CTT UŁ 

Redakcja: Centrum Promocji 

 

 

 

 

    

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności