16 października, 2020 r.

Absolwentka UŁ z nagrodą za najlepszą pracę magisterską

Absolwentka UŁ z nagrodą za najlepszą pracę magisterską

fot. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Anna Urbanek, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UŁ otrzymała nagrodę w tegorocznej edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Nagroda została przyznana w kategorii ochrona konsumentów, a Anna Urbanek zajęła w tej kategorii trzecie miejsce.


Tematem pracy magisterskiej był „Nowy ład dla konsumentów” a maiori ad minus. Ocena projektu reformy prawa ochrony konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem powództw przedstawicielskich i roli rzeczników konsumentów, promotorem była dr hab. Monika Namysłowska, prof. UŁ.


W uzasadnieniu Kapituły konkursowej czytamy: Autorka dokonała rzetelnej analizy materiałów źródłowych, co czyni pracę niezwykle aktualną. Zdaniem Kapituły sprawnie analizuje wybrane orzeczenia, często powołując się na stanowisko doktryny.- Praca dotyczy komunikatu Komisji Europejskiej "Nowy ład dla konsumentów" z 2018 r., który obejmuje m.in. projekt dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich, czyli uproszczając, pozwów wnoszonych do sądu przez wykwalifikowanych przedstawicieli reprezentujących zbiorowe interesy konsumentów – mówi mgr Anna Urbanek.


I dodaje:


- Istotą tej procedury jest połączenie w jednym postępowaniu wydania nakazu zaprzestania stosowania szkodliwych praktyk przez przedsiębiorcę i dochodzenia zbiorowych roszczeń konsumentów. Obecnie sprawy potrafią ciągnąć się latami, ponieważ dopiero po wydaniu nakazu, konsumenci mogą indywidualnie wnosić pozwy o odszkodowanie. Dzięki rozwiązaniu zaproponowanemu w projekcie dyrektywy, sąd w wyroku nakaże przedsiębiorcy zaprzestać działań, które szkodzą konsumentom i jednocześnie zobowiąże go do rekompensaty finansowej. Przeanalizowałam polski model instytucjonalny ochrony konsumentów. Na przykładzie rzeczników konsumentów przedstawiam możliwe sposoby zastosowania procedury powództw przedstawicielskich w Polsce.


Anna Urbanek była również nominowana za swoją pracę magisterską do 21. edycji konkursu im. prof. Jana Kodrębskiego, którą co roku przyznaje Wydział Prawa i Administracji UŁ swoim najlepszym absolwentom. Od tego roku akademickiego jest doktorantką w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ.Anna Urbanek ukończyła studia prawnicze na WPiA UŁ. Absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej na UŁ we współpracy z Université de Tours we Francji. Uczestniczka V edycji Projektu Mentorskiego jako mentee Prezesa Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Stypendystka Studenckiego Grantu Badawczego Rektora UŁ w roku akademickim 2018/2019. Laureatka III Nagrody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w konkursie na najlepsze prace magisterskie dotyczące ochrony konsumentów za pracę magisterską pt. „Nowy ład dla konsumentów a maiori ad minus. Ocena projektu reformy prawa ochrony konsumentów ze szczególnym uwzględnieniem powództw przedstawicielskich i roli rzeczników konsumentów”, przygotowaną w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego pod kierownictwem dr hab. Moniki Namysłowskiej prof. UŁ. Uczestniczka Szkoły Doktorskiej Nauk Społecznych UŁ. Absolwentka kursu European lnformation Technology Law w Akademii Prawa Europejskiego (ERA) Trewir/Niemcy/.
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Materiał źródłowy: Wydział Prawa i Administracji UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Surowa intymność – o twórczości Louise Glück
Następna wiadomość Absolwent VIP UŁ nagrodzony za wspieranie kultury