Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ

For English version, click here


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia możliwość przygotowania rozprawy doktorskiej w następujących dyscyplinach:


 • nauki socjologiczne,
 • ekonomia i finanse,
 • nauki prawne,
 • pedagogika,
 • psychologia,
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki o polityce i administracji.


Doktorant deklaruje w procesie rekrutacji dyscyplinę naukową, w której będzie się rozwijał i przygotuje rozprawę doktorską.


Szkoła Doktorska Nauk Społecznych UŁ zapewnia uczestnikom studiów opiekę promotorską i pomoc w pozyskaniu wiedzy niezbędnej do uzyskania stopnia naukowego doktora. Program stwarza doktorantowi możliwość zdobycia kwalifikacji na zaawansowanym poziomie w zakresie odnoszącym się nie tylko do procesu realizacji pracy doktorskiej, ale obejmujących także rozwój zawodowy (doskonalenie warsztatu badawczego i podnoszenie kwalifikacji dydaktycznych) oraz rozwój osobisty (kompetencje miękkie).


Pierwszy rok studiów ma charakter interdyscyplinarny i adresowany jest do doktorantów wszystkich dyscyplin. Jest to rok wspólnych dyskusji naukowych, stawiania pytań i poszukiwania wielopłaszczyznowych odpowiedzi. Kolejne lata przeznaczone są na rozwój w wybranej dyscyplinie i poszerzanie wiedzy na zajęciach z obszarów interesujących doktoranta. Cały okres studiów to intensywna praca z promotorem w relacji uczeń-mistrz.


Program kształcenia uwzględnia aktualne koncepcje teoretyczne w naukach społecznych oraz tendencje dotyczące aplikacji wyników badań w praktyce, stwarzając doktorantom szanse dalszego rozwoju naukowego, uczestniczenia w wymianie międzynarodowej i międzyuczelnianej.


Studia trwają osiem semestrów. Prowadzone są w formie stacjonarnej (zajęcia odbywają się w dni robocze) i są nieodpłatne.Siedziba Szkoły

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26, pok. 7
90-237 Łódź


Wydziały Konstytuujące

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Dyscypliny:

 • ekonomia i finanse
 • nauki socjologiczne

www http://www.eksoc.uni.lodz.plWydział Nauk Geograficznych

Dyscyplina:

 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

www: http://www.geo.uni.lodz.plWydział Nauk o Wychowaniu

Dyscypliny:

 • pedagogika
 • psychologia

www: http://www.wnow.uni.lodz.plWydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych

Dyscyplina:

 • nauki o polityce i administracji

www: http://www.wsmip.uni.lodz.plWydział Prawa i Administracji

Dyscyplina:

 • nauki prawne

www: http://www.wpia.uni.lodz.plWydział Zarządzania

Dyscyplina:

 • nauki o zarządzaniu i jakości

www: http://www.wz.uni.lodz.plDyrektor

Dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
Pok. 329

T. 42 635 52 37

E. dyrektorsdns@uni.lodz.pl

Dyżury do ustalenia po wcześniejszym kontakcie za pośrednictwem email: dyrektorsdns@uni.lodz.plRada Szkoły

Przewodnicząca Rady Szkoły

dr hab. Ilona Świątek-Barylska, prof. UŁ


Nauki prawne

dr hab. Sylwia Wojtczak, prof. UŁ

dr hab. Mirosław Włodarczyk, prof. UŁ


Nauki socjologiczne

dr hab. Alicja Łaska-Formejster, prof. UŁ

dr hab. Tomasz Ferenc, prof. UŁ


Ekonomia i finanse

dr hab. Ewa Kusideł, prof. UŁ

dr hab. Maciej Kozłowski, prof. UŁ


Nauki o polityce i administracji

prof. dr hab. Małgorzata Pietrasiak

dr hab. Andrzej Dubicki, prof. UŁ


Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna

dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ

dr hab. Marcin Wójcik, prof. UŁ


Nauki o zarządzaniu i jakości

prof. dr hab. Jan Jeżak

dr hab. Tomasz Czapla, prof. UŁ


Pedagogika

prof. dr hab. Danuta Urbaniak-Zając

dr hab. Mariusz Granosik, prof. UŁ


Psychologia

prof. dr hab. Eleonora Bielawska-Batorowicz

dr hab. Agnieszka Lipińska-Grobelny, prof. UŁ


Przedstawiciel doktorantów

mgr Anna Szymczak
mgr Sebastian CzechowiczSekretarz


Mgr inż. Małgorzata Krysiak

Wydział Zarządzania UŁ
ul. Matejki 22/26
90-237 Łódź
pok. 7

T. 42 635 62 42

E. malgorzata.krysiak@uni.lodz.pl


poniedziałek, środa - nieczynne
wtorek, piątek - 9.00-14.00
czwartek - 14.00-17.00


UWAGA! Od 28.07.2020 możliwy kontakt mailowy, tel. 601 083 029 lub wtorek i czwartek w godz. 9.00-13.00 tel. 42 635-62-42