Biologia #unilodz z certyfikatem doskonałości kształcenia PKA!

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała najnowsze certyfikaty jakości kształcenia ponad dwudziestu kierunkom studiów w całej Polsce. W tym elitarnym gronie znalazła się Biologia na Uniwersytecie Łódzkim! Kierunek prowadzony przez Wydział Biologii i Ochrony Środowiska UŁ otrzymał certyfikat w niezwykle ważnej dla Uczelni kategorii - doskonałość we współpracy międzynarodowej.

 

Polska Komisja Akredytacyjna przyznała certyfikat Biologii na obu stopniach kształcenia. W uchwale PKA czytamy m.in.:

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że wyżej wymienione kierunki studiów otrzymały pozytywną ocenę programową na 6 lat popartą dobrymi praktykami w zakresie jakości kształcenia lub udokumentowanymi, regularnymi osiągnięciami studentów i absolwentów.

- Jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia - mówi prof. Andrzej Kruk, Dziekan Wydziału -Umiędzynarodowienie to jeden z priorytetów zarówno władz, jak i społeczności akademickiej Wydziału BiOŚ UŁ, w tym także studentów, którzy aktywnie włączają się w ten proces, doceniając korzyści z niego płynące.Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego wydziału otwartego na świat. Opracowana na Wydziale "Strategia umiędzynarodowienia" opiera się na trzech filarach: mobilności, otwartości i rozpoznawalności. Dzięki działaniom podejmowanym w każdym z tych trzech filarów chcemy być coraz lepsi. Poprzez stosowanie dobrych praktyk we współpracy międzynarodowej udoskonalamy i integrujemy sferę naukową i dydaktyczną.

Prof. Maciej Bartos, pełnomocnik dziekana ds. współpracy z zagranicą wyjaśnia, że zespół oceniający PKA,który wizytował kierunek biologia w maju 2019 r., podkreślał w raporcie, że "współpraca naukowo-dydaktyczna z zagranicznymi ośrodkami akademickimi jest dynamiczna i służy wdrażaniu wypracowanych osiągnięć naukowych do programu kształcenia". Liczne misje i wyprawy naukowe, realizowanie i koordynowanie projektów badawczych w zespołach międzynarodowych, staże w zagranicznych ośrodkach o uznanej renomie, a przy tym włączanie studentów w te działania, to tylko niektóre z wysoko ocenionych aspektów umiędzynarodowienia.

- Ideę wdrażania strategii umiędzynarodowienia można odnaleźć także w dodatkowych działaniach rozwijających cenione w świecie kompetencje studentów, m.in. poprzez ich uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach naukowych, wykładach, warsztatach i kursach doskonalących umiejętności praktyczne, także te związane z publikowaniem i wdrażaniem wyników badań naukowych. W konsekwencji ułatwia to studentom odnalezienie się w przyszłości na rynku pracy, w tym także w środowisku międzynarodowym - dodają prof. Agnieszka Marczak, Prodziekan Wydziału i dr Agnieszka Wolańska-Kamińska, pełnomocnik dziekana ds. jakości kształcenia.

Obecna kadencja Kolegium Rektorskiego UŁ ma być skoncentrowana między innymi właśnie na wzmacnianiu relacji z jednostkami naukowymi z całego świata i zwiększaniu obecności zagranicznych badaczy na naszej Uczelni. Ma temu służyć International Hub UŁ, który swoją działalność rozpocznie na początku 2021 roku. Więcej o misji tej jednostki będziemy pisać niebawem.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, a nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, kształcąc wysoko wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Tekst źródłowy: PKA, WBiOŚ UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ