1 grudnia, 2020 r.

Eksperci z UŁ wciąż niosą pomoc w diagnozowaniu SARS-CoV-2

Eksperci z UŁ wciąż niosą pomoc w diagnozowaniu SARS-CoV-2

fot. UŁ

Kilkanaście osób z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ wciąż pracuje w laboratorium wirusologicznym, utworzonym wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Polską Akademią Nauk i firmą Proteon Pharmaceuticals. W trybie pilnym wykonują oni badania diagnostyczne w kierunku wirusa SARS-CoV-2. Interdyscyplinarny zespół „CovidLabu” – diagności laboratoryjni, mikrobiolodzy, biolodzy, biotechnolodzy i genetycy – zaczął działać w marcu 2020 i niezmiennie pomaga w walce z pandemią. Dla Uniwersytetu Łódzkiego to powód do wielkiej dumy!


„CovidLab” to inicjatywa specjalistów z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego, Centralnego Szpitala Klinicznego, jednostek naukowo-badawczych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Instytutu Biologii Medycznej Polskiej Akademii Nauk, firmy Proteon Pharmaceuticals, a także BioNanoParku. Od ponad 7 miesięcy sprawne działanie laboratorium możliwe jest dzięki wiedzy, umiejętnościom i ciężkiej pracy specjalistów pracujących przy tym projekcie.


„Do tego, by dobrze się działo, potrzebne są młode ręce i stare głowy”

(T. Kotarbiński)


Idąc za radą Profesora Tadeusza Kotarbińskiego, Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego, zespoły składają się zarówno z doświadczonych badaczy, którzy na co dzień pracują na stanowiskach kierowniczych, nauczycieli akademickich, pracowników technicznych, pracowników B+R laboratoriów badawczych i przemysłowych, jak i naukowców będących u progu swojej kariery: doktorantów, adiunktów i przede wszystkim absolwentów kierunku kierunków Mikrobiologia, Biotechnologia, Genetyka i Biologia UŁ.


Praca w laboratorium klasy BSL3 podczas globalnej pandemii daje ogromną satysfakcję i jest dowodem na to, że umiejętności, jakie zdobyliśmy podczas studiów, są potrzebne nie tylko w rutynowej diagnostyce, ale również w sytuacjach kryzysowych, takich jak ta – komentuje mgr Edyta Śmigielska, absolwentka kierunku Mikrobiologia UŁ, na co dzień pracująca w Proteon Pharmaceuticals.


Świadomość, że jako mikrobiolodzy i biotechnolodzy możemy realnie przyczynić się do walki z tak poważnym problemem, z jakim znany nam świat nigdy wcześniej nie musiał się mierzyć, jest najlepszym dowodem na to, że warto było studiować Mikrobiologię na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ i rozwijać naukowe pasje – dodaje absolwentka, dr Małgorzata Paszkiewicz.


Praca tutaj jest bardzo dynamiczna. Jednego dnia laboranci badają setki prób. To wymaga skupienia, ale także elastyczności i szybkich reakcji, gdy np. zmienia się protokół, sprzęt lub klucz oznaczania prób. Udając się na dyżur do „CovidLabu” właściwie niczego nie można być do końca pewnym. Warto mieć otwarty umysł, zgodnie z logo Uniwersytetu Łódzkiego – dodaje dr hab. Beata Sadowska, profesor UŁ z Wydziału BiOŚ.


Mimo presji i trudnych warunków pracujemy w dobrej atmosferze. Jesteśmy zżyci, a ponad połowa z nas zna się z czasów studiów, doktoratu lub aktualnego miejsca pracy – komentuje dr Adrian Gajewski, absolwent kierunku Mikrobiologia UŁ pracujący w Klinice Immunologii i Alergii UMed w Łodzi.


„Ludzie pracujący razem jako jedna grupa potrafią dokonać rzeczy, których osiągnięcie nie śniło się nikomu z osobna”

(F.D. Roosvelt)


Jak w każdym zespole, szczególnie interdyscyplinarnym, konfrontujemy się z różnymi sposobami pracy i rozwiązywania problemów. Na szczęście łączy nas wspólny cel i wzajemny szacunek. Uzupełniamy się tworząc zgrany zespół – dodaje dr Karolina Rudnicka, adiunkt Wydziału BiOŚ UŁ.


Przez nasz ubiór czasem nawet trudno nam odgadnąć czy dziś pracujemy z kolegą/koleżanką, czy z Panią Profesor – komentuje mgr Malwina Kawka, doktorantka z Katedry Mikrobiologii Molekularnej Wydziału BiOŚ UŁ.


Wiele osób wyobraża sobie nas ubranych w żółte kombinezony z zamkniętym obiegiem powietrza rodem z filmów katastroficznych. Takie stroje są wymagane w laboratoriach najwyższej klasy bezpieczeństwa biologicznego BSL4. Faktem jest, że istnieje duża potrzeba budowy takiego laboratorium w Polsce, a absolwenci kierunku Mikrobiologia UŁ są świetnie przygotowań do pracy w tego typu laboratoriach. Czego najlepszym dowodem jest nasze zaangażowanie w pracę diagnostyczną w kierunku SARS-CoV-2 – dodaje mgr Adrian Bekier doktorant z Katedry Mikrobiologii Molekularnej Wydziału BiOŚ UŁ.


Kto by pomyślał, że wiele lat pracy w Laboratorium Kopalnego DNA Katedry Antropologii UŁ pozwoli mi na włączenie się do tak dużej sprawy, jaką jest praca na pierwszej linii kontaktu z wirusem pobranym od pacjenta – komentuje mgr Paulina Borówka, doktorantka z Katedry Antropologii Wydziału BiOŚ UŁ.


Oprócz potrzeby tworzenia laboratoriów wysokiej klasy, należy także pamiętać o rozwijaniu i szkoleniu nowej kadry, która w sytuacjach awaryjnych pozwoli zasilić personel tworzonych spontanicznie placówek. Wraz z początkiem pandemii, w niektórych miejscach w kraju takie placówki dopiero powstawały, a dostęp do diagnostów i pracowników laboratoryjnych był ograniczony. Znamienita część zespołu „CovidLabu” to wspaniali specjaliści z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego – wydziału, gdzie szczególną uwagę przykłada się do warsztatu pracy laboratoryjnej w zakresie bardzo zróżnicowanej tematyki badań – podkreśla Prodziekan Wydziału BiOŚ ds. Dydaktyki, dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ.


Dla mnie to szczególna radość i duma, bo widzę jak ciężko pracuje w zespole moja Doktorantka, i dobrze wiem, że cała Nasza reprezentacja stara się tak samo. Dziękowałam już każdemu indywidualnie, ale chciałabym jeszcze raz to podkreślić – to, co Państwo robią, jest wspaniałe. To po prostu najlepszy dowód na wielką rolę naukowców i nauki – mówi Rektor Uniwersytetu Łódzkiego, prof. Elżbieta Żądzińska.


Utworzenie 23 marca br., laboratorium wirusologicznego, kierowanego przez prof. Macieja Borowca wymagało zdecydowanych, ale przemyślanych działań, a także organizacyjnej sprawności przedstawicieli Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Uniwersytetu Łódzkiego, Polskiej Akademii Nauk, oraz Proteon Pharmaceuticals. W krótkim czasie zaplanowano laboratorium, opracowano procedury, zrekrutowano specjalistów i dopełniono wszystkich formalności.


Keep up the good work !!!


Dziękujemy wszystkim przedstawicielom Uniwersytetu Łódzkiego, pracownikom naukowym, doktorantom i absolwentom, którzy przyczynili się lub dalej przyczyniają się do działalności CovidLabu:


prof. UŁ, dr hab. Paweł Stączek

prof. UŁ, dr hab. Katarzyna Dzitko,

prof. UŁ, dr hab. Bożena Dziadek

prof. UŁ, dr hab. Justyna Gatkowska

prof. UŁ, dr hab. Beata Sadowska

dr Dominik Strapagiel

dr Marcin Włodarczyk

dr Andrzej Błauż

dr Marzena Więckowska-Szakiel

dr Karolina Rudnicka

mgr Adrian Bekier,

mgr Paulina Borówka

mgr Malwina Kawka,

mgr Olga Kuźmycz,

mgr Klaudyna Królikowska

mgr Paulina Skibińska

mgr Paulina Rusek

mgr Karolina Durka


Więcej informacji o laboratorium i pracy jego zespołu można przeczytać w poprzednich artykułach:

Koronawirus: naukowcy UŁ współtworzą laboratorium diagnostyki

Diagnostyka zakażeń SARS-CoV-2 z udziałem biologów UŁ
Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat – wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Poprzednia wiadomość Twoja szansa na rozwój – stypendia Santander Universidades
Następna wiadomość Stanowisko Komisji ds. Nauki KRASP: zasady ewaluacji