Katastrofa ekologiczna na Odrze — nowy odcinek cyklu „WyWODY po łódzku”

W specjalnym odcinku podcastu „WyWODY po łódzku” poruszamy problem katastrofy ekologicznej na Odrze. W dobie kryzysu klimatycznego ochrona zasobów wodnych urasta do rangi jednej z kluczowych spraw dla ludzkości. Uniwersytet Łódzki angażuje się w problematykę zmian klimatycznych na wielu płaszczyznach. Zapraszamy na cykl podcastów „WyWODY po łódzku”, czyli krótkich rozmów z ekspertami o ekohydrologii. Inicjatorem i koordynatorem projektu jest Koło Naukowe Ekohydrologii działające na Uniwersytecie Łódzkim, którego członkowie chcą poszerzyć wiedzę społeczeństwa na temat wyzwań związanych z zasobami wodnymi oraz nowoczesnych, bliskich naturze rozwiązań służących poprawie jakości ekosystemów wodnych.

W kolejnym, trzecim odcinku podcastu opracowanym przez studentów z Koła Naukowego Ekohydrologii UŁ naukowcy pochylają się nad problematyką  katastrofy ekologicznej na Odrze. Jej przyczynom, skutkom i konsekwencjom, które będą miały długotrwały wpływ na środowisko. 

W specjalnym odcinku podcastów „WyWODY po łódzku” wypowiadają się eksperci zgromadzeni na XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich, który odbył się we wrześniu na Uniwersytecie Łódzkim. Podczas Zjazdu uchwalono Stanowisko Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego w sprawie katastrofy w Odrze i koniecznej zmiany systemu gospodarowania rzekami w Polsce. 

Studenci oddali głos wybitnym ekohydrologom:

którzy odpowiadają na pytania: co doprowadziło do katastrofy, jakie będą jej skutki, dlaczego podejście społeczeństwa do ekosystemów rzecznych musi ulec zmianie oraz dlaczego powinniśmy zacząć słuchać naukowców. 

- Katastrofa na Odrze, to moment do zmiany paradygmatów – mówi prof. dr hab. Maciej Zalewski z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego. – W tej chwili to my decydujemy, czy doprowadzimy do katastrofy, czy uda nam się znaleźć stan równowagi. Już nie ujarzmiamy przyrody jak w czasach podbojów geograficznych. Powinniśmy się zacząć zachowywać jak załoga statku kosmicznego „Ziemia” – wyjaśnia prof. Zalewski. – Ten statek jest świetnie skonstruowany przez ewolucję, ale załoga musi zacząć się sensownie zachowywać, zanim doprowadzi do katastrofy. To ogromne wyzwanie dla hydrobiologów. Musimy nie tylko wykorzystać naszą wiedzę, ale także przekazać ją tak, by trafiła do decydentów.

„WyWody po łódzku” starają się, zgodnie z naukową wiedzą, odpowiedzieć na podstawowe pytania, na które nierzadko otrzymujemy niepełne, mylące czy niejasne wyjaśnienia. Dlatego też do rozmów zapraszani są eksperci z Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii stosowanej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Europejskiego Regionalnego Centrum Ekohydrologii PAN, zajmujący się tematyką zarządzania i ochrony wód w aglomeracjach miejskich oraz na terenach rolniczych.  

Eksperci poruszają m.in. takie tematy, jak: 

  • ekohydrologia i jej znaczenie we współczesnym świecie, 
  • problemy hydrologiczne, z jakimi mierzymy się na co dzień, 
  • propozycje rozwiązań, które mogą np. złagodzić efekt miejskiej wyspy ciepła, 
  • rola społeczeństwa w ochronie wód.  

Materiał źródłowy: Koło Naukowe Ekohydrologii UŁ; redakcja: Honorata Ogieniewska z Centrum Promocji UŁ