Na Wydziale Prawa i Administracji UŁ rusza Kolegium Doktorskie

Uniwersytet Łódzki jako pierwsza publiczna uczelnia w Polsce uruchamia Kolegium Doktorskie, którego słuchacze będą mogli eksternistycznie zdobyć stopień doktora nauk prawnych. Kolegium inauguruje działalność już 26 listopada br. przy Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Jego oferta kierowana jest do prawników z tytułem magistra, ale także osób, których praca ma związek ze stosowaniem prawa.

Budynek WPiA UŁWszystkie zajęcia stacjonarne w Kolegium Doktorskim odbywać się będą na Wydziale Prawa i Administracji UŁ przy ul. Kopcińskiego 8/12.

Doktorat dla zapracowanych

Tworząc Kolegium Doktorskie, myśleliśmy o wszystkich tych, którzy chcieliby rozwijać się naukowo, ale ich obowiązki i codzienne obciążenia związane z wykonywanym zawodem nie pozwalają im na standardowe studia III stopnia w szkole doktorskiej

prof. Krzysztof Stefański z Katedry Prawa Pracy na WPiA UŁ, kierownik nowej jednostki.

Zajęcia w Kolegium Doktorskim UŁ potrwają tylko trzy semestry, a nie cztery lata, jak w klasycznych szkołach doktorskich. W tym czasie słuchacze otrzymają niezbędną wiedzę merytoryczną ze wszystkich gałęzi prawa oraz wskazówki metodologiczne potrzebne do napisania doktoratu. Następnie pod okiem opiekunów będą mogli kontynuować swoje badania naukowe i pisać rozprawy doktorskie w trybie eksternistycznym.

Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że uczestnicy naszych zajęć prowadzą bardzo intensywne życie zawodowe, a jednocześnie bliska jest nam idea work-life balance. Dlatego postaramy się nie obciążać ich nadmiernie. Zajęcia odbywać się będą raz w miesiącu, w soboty, w trybie hybrydowym. Dużą wagę przywiązujemy jednak do indywidualnych kontaktów uczestników z ich opiekunami naukowymi

– prof. Krzysztof Stefański.

Dydaktyką i opieką naukową nad słuchaczami w Kolegium Doktorskim zajmować się będą wybitni prawnicy, profesorowie Wydziału Prawa i Administracji UŁ, reprezentujący pełne spektrum dziedzin prawa. Dzięki temu ich podopieczni, pisząc rozprawy doktorskie, będą mogli dowolnie podążać za swoim prawnymi zainteresowaniami.

Prof. Krzysztof Stefański WPiA UŁKierownikiem Kolegium Doktorskiego jest prof. Krzysztof Stefański z WPiA UŁ.

Hybrydowo, ale lepiej stacjonarnie

Tryb hybrydowy zajęć w Kolegium Doktorskim UŁ to ukłon w stronę osób, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach stacjonarnych, bo np. mieszkają poza Łodzią i mogliby mieć problem z dojazdem. Jednocześnie organizatorzy zapewniają, że będą zachęcać słuchaczy do jak najliczniejszego stacjonarnego udziału w zajęciach, gdyż chcieliby wokół Wydziału Prawa i Administracji UŁ tworzyć środowisko prawników, osób zainteresowanych zagadnieniami prawnymi, chcących rozwijać się naukowo, zawodowo, wymieniać doświadczeniami.

- Wszyscy kiedyś byliśmy studentami i wiemy, że w świecie akademickim nic nie zastąpi kontaktów bezpośrednich - mówi prof. Stefański.

Zajęcia stacjonarne Kolegium Doktorskiego odbywać się będą w siedzibie WPiA UŁ - słynnym ,,Pragrafie” przy ul. Kopcinskiego 8/12, jednym z najbardziej charakterystycznych budynków na terenie Łodzi. Więcej informacji na stronie Kolegium Doktorskiego UŁ.

Tekst: Marcin Kowalczyk, Centrum Promocji UŁ

Zdjęcia: Maciej Andrzejewski, Centrum promocji UŁ; WPiA