Nauki przyrodnicze UŁ wysoko w rankingu Round University by subject

Uniwersytet Łódzki znacząco podniósł swoją pozycję w Round University Ranking (RUR) w dziedzinie nauk przyrodniczych. W najnowszym zestawieniu zajmujemy 2. miejsce wśród polskich jednostek naukowych w kategorii umiędzynarodowienia.

W porównaniu z rokiem ubiegłym, nauki przyrodnicze w Uniwersytecie Łódzkim odnotowały awans o 70 pozycji (z 609 na 539 miejsce). Szczególnie dobrze wypadły kryteria stabilności finansowej (awans z 624 na 523 miejsce) oraz jakości kształcenia (awans z 618 na 527 miejsce).

Pozycja Uniwersytetu Łódzkiego w dziedzinie nauk przyrodniczych w RUR  

Niezwykle cieszy też 2. pozycja w Polsce w kategorii internacjonalizacja; w roku ubiegłym UŁ był czwartą najbardziej umiędzynarodowioną polską uczelnią w dziedzinie nauk przyrodniczych. Na to kryterium składają się takie wskaźniki jak: zatrudnienie badaczy z zagranicy na uczelni, obecność studentów z zagranicy, współautorstwo artykułów w światowych czasopismach oraz międzynarodowa ranga uczelni.    

„Czołowe miejsce łódzkich nauk przyrodniczych w Polsce w kategorii umiędzynarodowienia to zasługa pracowników UŁ reprezentujących tę dziedzinę. Władze wydziałów zabiegają o zatrudnienie najlepszych pracowników z zagranicy, polscy naukowcy są równorzędnymi partnerami dla badaczy zagranicznych, prestiż uczelni wzrasta, a dzięki temu mamy coraz więcej coraz lepszych studentów, także z uczelni europejskich i światowych.” 

prof. Łukasz Bogucki, prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą.

Round University Ranking (RUR) to międzynarodowy system porównawczy uniwersytetów, który mierzy wyniki 1100 wiodących uczelni z 82 krajów świata za pomocą 20 unikalnych wskaźników i 4 kluczowych obszarów działalności: kształcenia, badań, różnorodności międzynarodowej i stabilności finansowej. RUR został zaprojektowany jako system oceny mający na celu dostarczenie wystarczających informacji o wynikach uczelni, aby sprostać różnym potrzebom interesariuszy: studentów, społeczności akademickiej, władz uczelni oraz partnerów. Wszystkie dane bazowe dla RUR są dostarczane przez międzynarodową firmę Thomson Reuters. 

Więcej o awansie Uniwersytetu Łódzkiego w całym rankingu RUR

Dołącz do grupy DOBRA NAUKA na Facebooku i dziel się wiedzą!
 
Materiał źródłowy: RUR, IHUB UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ