4 maja, 2021 r.

UŁ z awansem w Round University Ranking! [ENG. VER.]

UŁ z awansem w Round University Ranking! [ENG. VER.]

fot. M. Andrzejewski, UŁ

Uniwersytet Łódzki w najnowszym Round University Ranking awansował o 21 pozycji w zestawieniu światowym. Jednocześnie wśród polskich uczelni utrzymaliśmy wysoką szóstą pozycję. Spory awans globalny to zasługa wzmocnienia Uniwersytetu w dwóch kategoriach – „teaching” oraz „international diversity”.


Najnowszy RUR – TUTAJ


W ubiegłym roku (2020) Uniwersytet Łódzki został sklasyfikowany w RUR na pozycji 674. Tegoroczne 653. miejsce to efekt znacznej poprawy w dwóch obszarach:


W Teaching Ranking punktacja wzrosła z 39.592 do 45.438 dając awans z pozycji 588 na 529.


Z kolei w International Diversity Ranking ubiegłoroczna ocena 25.711 wzrosła do 31.535, dając nam przeskok o niemal 50 miejsc!


- Cieszy nas awans w klasyfikacji ogólnej, ale szczególnie radosny jest dla nas zauważalny dla otoczenia wielki postęp, jaki Uniwersytet Łódzki zrobił w obszarze umiędzynarodowienia. W ostatnich latach staliśmy się prawdziwie międzynarodową uczelnią, z niemal setką różnych narodowości w swoich murach. Będziemy ten wysiłek kontynuować, idea University Diversity jest dla nas jednym z fundamentów uczelni. To różnorodność, w ogromnej mierze, buduje naszą siłę i wartość – mówi Prof. Łukasz Bogucki, Prorektor UŁ ds. współpracy z zagranicą.


Round University Ranking działa od 2013 roku, ale korzysta z danych gromadzonych od przeszło dekady. Analizuje i corocznie publikuje klasyfikację 1100 uczelni z całego świata, oceniając 4 kluczowe obszary: teaching, research, international diversity, financial sustainability.


Powiązane materiały:

https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/117050-zagraniczni-studenci-na-uczelniach-ul-3-w-polsce

https://expressilustrowany.pl/z-jamajki-i-suazi-na-studia-do-lodzi-3-tysiace-zagranicznych-studentow-na-uniwersytecie-lodzkim/ar/c5-14445857

https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/uniwersytet-roznorodny


Źródło: RUR

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/University of Lodz higher in Round University Ranking!


The University of Lodz in the latest Round University Ranking went up 21 positions in the world ranking. At the same time we kept our high sixth position among Polish universities. The significant global promotion is due to the strengthening of the University in two categories - "teaching" and "international diversity".The latest RUR - HERELast year (2020) the University of Lodz was classified in RUR on the 674th position. This year's 653rd place is the effect of significant improvement in two areas:

In Teaching Ranking the score increased from 39.592 to 45.438 giving the promotion from position 588 to 529.On the other hand, in the International Diversity Ranking last year's score of 25.711 rose to 31.535, giving us a jump of almost 50 places!- We are happy to be up in the overall ranking, but we are especially happy to see the great progress that the University of Lodz has made in the field of internationalization. In recent years, we have become a truly international university, with almost a hundred different nationalities within its walls. We will continue this effort as the idea of University Diversity is one of the foundations of the university. It is diversity, to a great extent, that builds our strength and value," says Prof. Łukasz Bogucki, Vice-Rector for International Relations at the University of Łódź.Round University Ranking has been operating since 2013, but uses data collected for over a decade. It analyses and annually publishes a ranking of 1100 universities from all over the world, assessing 4 key areas: teaching, research, international diversity, financial sustainability.


Poprzednia wiadomość Złoty Exlibris dla publikacji o przemysłowej Łodzi
Następna wiadomość Akcja szczepień na UŁ / UL's vaccination campaign