Naukowcy UŁ wyróżnieni przez Polski Komitet Olimpijski

Dr hab. Jolanta E. Kowalska, prof. UŁ z Wydziału Nauk o Wychowaniu UŁ i dr hab. Michał Kobierecki, prof. UŁ z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ zostali uhonorowani przez Polski Komitet Olimpijski za swe publikacje z zakresu edukacji olimpijskiej i olimpizmu.

Nagrody PKOl
Nagrodę odbiera dr hab. Michał Kobierecki
Nagrody PKOl
Dr hab. Jolanta Kowalska

Dr hab. Michał Kobierecki otrzymał nagrodę za monografię pt. „Dyplomacja sportowa. Sport w działaniach dyplomatycznych państw i aktorów niepaństwowych” w kategorii najlepsze prace habilitacyjne. Dr hab. Jolancie Kowalskiej przyznano wyróżnienie za monografię pt. „Znaczenie edukacyjne projektu Jestem Fair opartego na idei neoolimpizmu”. Obie prace habilitacyjne zostały wydane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

W tym roku Polska Akademia Olimpijska ustanowiła też nagrodę główną – medal Logos Olimpijski dla najlepszej książki zatytułowanej „Olimpizm Polski”, w której współautorką jednego z rozdziałów pt. „100 lat fair play w Polsce. Tradycje-dokonania-perspektywa" jest dr hab. Jolanta E. Kowalska. 

Polska Akademia Olimpijska Polskiego Komitetu Olimpijskiego przyznała nagrody i wyróżnienia w konkursie na najlepsze książki, prace magisterskie, rozprawy doktorskie oraz prace habilitacyjne z zakresu edukacji olimpijskiej i olimpizmu już po raz dziewiąty. Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Centrum Olimpijskim PKOl 21 listopada br. 

Materiał: Jolanta Kowalska, WNoW UŁ 

Redakcja: Centrum Promocji UŁ