Prof. Maria Bryszewska przedstawicielką Polski w programie COST

Profesor Maria Bryszewska z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego została nominowana na reprezentantkę Polski w COST (Europejskim Programie Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych). To organizacja inicjująca i finansująca prestiżowe sieci badawcze we wszystkich dziedzinach naukowo-technicznych. Profesor obejmie stanowisko członka Rady Naukowej programu na trzyletnią kadencję na lata: 2021-2024.

 

Czym jest program COST?

COST to program finansowany przez Unię Europejską, który umożliwia naukowcom tworzenie interdyscyplinarnych sieci badawczych w Europie i poza nią. Zapewnia fundusze na organizację konferencji, spotkań, szkoleń, krótkich wymian naukowych lub innych działań w szerokim zakresie tematów naukowych. COST wspiera przedsięwzięcia o określonej tematyce, prowadzone w ramach tak zwanych Akcji COST.

Program jest finansowany w ramach budżetu Horyzont 2020. COST uzupełnia działania programów ramowych UE, tworząc pomost pomiędzy środowiskami naukowymi i przemysłowymi z różnych krajów, zwiększa również mobilność badaczy w całej Europie i sprzyja tworzeniu doskonałości naukowej.

Nominacja prof. M.Bryszewskiej do Rady Naukowej COST jest efektem jej wieloletniego zaangażowania w działania realizowane w ramach programu, od roli delegatki w Komitecie Zarządzającym (MC Member) akcji TD0802, realizowanej w latach 2009-2013 przez aktywną pracę naukową prowadzoną we współpracy międzynarodowej. Profesor jest prawdziwą ambasadorką tego programu, zarówno w regionie łódzkim, jak i w całej Polsce.

Nominacja na reprezentanta Polski dla prof. Marii Bryszewskiej jest potwierdzeniem najwyższego, światowego poziomu nauk eksperymentalnych prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim.

Więcej o prof. Marii Bryszewskiej

Zainteresowania badawcze prof. M. Bryszewskiej koncentrują się wokół biomedycznych właściwości nanocząsteczek - dendrymerów, nanocząstek złota i srebra - oraz możliwości ich zastosowania w charakterze nośników leków i genów w terapii ukierunkowanej, czyli w obszarze nanonauk będących jednym z krajowych priorytetów.

Profesor jest współautorką trzystu trzydziestu artykułów opublikowanych w większości w czasopismach z listy JCR, czternastu rozdziałów w książkach angielskojęzycznych oraz dwóch książek w języku angielskim dotyczących badań właściwości dendrymerów.

Za osiągnięcia naukowe prof. M. Bryszewska była wielokrotnie nagradzana przez Rektora Uniwersytetu Łódzkiego oraz Dziekana Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ. Jest również laureatką trzech nagród Rektora za wybitne osiągnięcia badawcze przyznawane najlepiej publikującym pracownikom UŁ w dziedzinie Nauk o Życiu.

Prowadzenie przez prof. M. Bryszewską nowoczesnych badań naukowych we współpracy z wiodącymi ośrodkami badań nanocząstek w kraju i za granicą jest możliwe dzięki pozyskanym grantom, o które intensywnie aplikuje wraz ze swoim zespołem. Ich wartością oprócz poszerzania wiedzy, jest także wartość wdrożeniowa, o czym świadczą zgłoszenia patentowe, przyznane patenty.

W Katedrze Biofizyki Ogólnej UŁ, kierowanej przez panią Profesor, realizowanych jest prawie 30 projektów badawczych, w tym takich, w których występuje w roli koordynatora, np.:

  1. Beethoven Life 1, Polsko-Niemiecki bilateralny projekct, "Novel polymeric nanoparticles for pulmonary nucleic acid therapy - synthesis, toxicological analysis and biological/therapeutic assessment", NP-Hale, 2020-2023
  2. M-Era.NET "Nanoparticle Transfer Through Endothelial Barrier" NanoTENDO, 2019-2022
  3. NAWA IAP (International Academic Partnership) "Strengthening and spreading international partnership activities of the Faculty of Biology and Environmental Protection for interdisciplinary research and innovation of the University of Lodz, EUROPARTNER", 2018-2021

Materiał źródłowy: Centrum Nauki UŁ

Redakcja: Centrum Promocji UŁ

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności