Zrównoważone finanse – nowa monografia naukowców EkSoc

Czym są finanse zrównoważone i jakie mają znaczenie w zrównoważonym rozwoju? Jaką rolę pełnią czynniki środowiskowe, społeczne i zarządcze w funkcjonowaniu przedsiębiorstw niefinansowych i firm z sektora finansowego? Na te i inne pytania odpowiadają autorzy monografii „Finanse zrównoważone. ESG – Przedsiębiorstwa – Sektor finansowy” – pracownicy Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych Uniwersytetu Łódzkiego oraz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Partnerem publikacji jest bank BNP Paribas. Monografia, wydana przez Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, jest już dostępna na rynku.

okładka finanse zrównoważone

Rola finansów w zrównoważonym rozwoju

Choć tematyka „zrównoważenia” (sustainability) funkcjonuje w przestrzeni publicznej od wielu lat, większość istniejących opracowań koncentruje się na problematyce zielonych finansów i na kwestiach środowiskowych. Szczególnie dotkliwa luka informacyjna odnosi się do – przez lata niedocenianej – roli finansów w zrównoważonym rozwoju. Tymczasem bez sektora finansowego rozumiejącego wyzwania zrównoważonego rozwoju i działającego na jego rzecz, trudno sobie wyobrazić zrównoważoną transformację gospodarczą – jedno z najważniejszych wyzwań XXI wieku. 

Klucz do stabilnego rozwoju gospodarki światowej

Rozwój zrównoważonych finansów, zwłaszcza w obecnych czasach naznaczonych zmiennością, niepewnością i złożonością, ma szansę stać się kluczem do stabilnego i zrównoważonego rozwoju gospodarki światowej. W obliczu krytycznych zagrożeń klimatycznych, pandemii oraz konfliktów geopolitycznych jest to szansa, której nie można zaprzepaścić. Kluczowa jest tu kwestia przyszłości młodego pokolenia, w przypadku którego już obecnie wiele decyzji życiowych – w tym także finansowych – jest determinowanych sposobem oddziaływania na środowisko i społeczeństwo.

Redaktorami naukowymi książki są: prof. Małgorzata Janicka – kierownik Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego oraz prof. Tomasz Miziołek – pracownik naukowy Katedry Finansów i Inwestycji Międzynarodowych UŁ.
 

Spis treści