UŁ w walce z COVID-19

Uniwersytet Łódzki zjednoczył siły w walce z ogólnoświatową pandemią. Uczelnia posiada nie tylko sprawdzoną bazę ekspertów z nauk przyrodniczych, humanistycznych i społecznych, ale również sprawną infrastrukturę oraz nowoczesny pakiet rozwiązań technologicznych. Dzięki temu UŁ służy pomocą wszystkim członkom społeczności wewnątrz- i pozaakademickiej.

 

W krótkim czasie UŁ zreorganizował swoją pracę. Jest to zasługą sprawnej koordynacji wszystkich jednostek Uczelni oraz wdrożonemu Kompleksowemu Systemowi Informacyjnemu (KSI) . Zajęcia dydaktyczne oraz praca administracji funkcjonują zdalnie dzięki wykorzystaniu narzędzi Moodle i MS Teams oraz wprowadzonym wcześniej rozwiązaniom.

Ponieważ studenci i pracownicy naukowi potrzebują stałego dostępu do bogatego księgozbioru Biblioteki UŁ, jej pracownicy przygotowali pakiet nowoczesnych rozwiązań, zapewniający możliwość korzystania z jej zasobów.

Dbając o bezpieczeństwo studentów Władze UŁ zdecydowały o przeniesieniu letniej sesji egzaminacyjnej na przełom sierpnia i września br., umożliwiając bieżące zdalne zaliczanie przedmiotów i odbywanie egzaminów. Dla studentów, którym zależy na wcześniejszej obronie prac dyplomowych, Uczelnia zorganizowała możliwość obrony zdalnej, przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych zasobów, jakimi dysponuje UŁ. Biorąc pod uwagę, jak trudna jest bieżąca sytuacja, Uczelnia zdecydowała się czasowo zwolnić studentów z opłat za pobyt w akademikach.

UŁ to przede wszystkim wspólnota: studentów, pracowników, absolwentów, mieszkańców Łodzi i Polski.

Więcej o naszych działaniach i inicjatywach można znaleźć w nowej zakładce na stronie z informacjami dotyczącymi przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19-https://covid19.uni.lodz.pl/ul-w-walce-z-covid-19/.


Uniwersytet Łódzki to jedna z największych polskich uczelni. Misją UŁ jest kształcenie wysokiej klasy naukowców i specjalistów w wielu dziedzinach humanistyki, nauk społecznych, przyrodniczych, ścisłych, nawet medycznych. UŁ współpracuje z biznesem, zarówno na poziomie kadrowym, zapewniając wykwalifikowanych pracowników, jak i naukowym, oferując swoje know-how przedsiębiorstwom z różnych gałęzi gospodarki. Uniwersytet Łódzki jest uczelnią otwartą na świat - wciąż rośnie liczba uczących się tutaj studentów z zagranicy, a polscy studenci, dzięki programom wymiany, poznają Europę, Azję, wyjeżdżają za Ocean. Uniwersytet jest częścią Łodzi, działa wspólnie z łodzianami i dla łodzian, angażując się w wiele projektów społeczno-kulturalnych.

Zobacz nasze projekty naukowe na https://www.facebook.com/groups/dobranauka/

Redakcja: Centrum Promocji UŁ