Zajęcia ogólnouczelniane – start rejestracji na semestr zimowy 2021/22

Rejestracja na zajęcia ogólnouczelniane w semestrze zimowym 2021/2022 będzie prowadzona od 24 września do 10 października 2021 r. poprzez UsosWeb (kod ogólny rejestracji: 00-P-OGOLNUCZ-Z21/22).

Zajęcia ogólnouczelniane są obowiązkowe tylko dla tych studentów, u których występują one w programach studiów - wówczas zajęcia te są dla nich bezpłatne. Wyjątkiem jest Akademia Polskiego Filmu, zajęcia organizowane przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny - są one odpłatne dla wszystkich studentów.

Pozostali studenci, zgodnie z paragrafem 48 Regulaminu studiów w UŁ z dnia 14 czerwca 2019 r., za zajęcia ogólnouczelniane realizowane poza programem studiów muszą wnosić opłaty w wysokości podanej w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2021/2022 – załącznik nr 15. W takim przypadku należy w dziekanacie macierzystego wydziału złożyć podanie o zgodę na realizację zajęć ogólnouczelnianych (wzór poniżej do pobrania).

Co ważne, zarejestrowanie się na przedmiot w systemie UsosWeb (dotyczy to także Akademii Polskiego Filmu) powoduje, że przedmiot ten staje się dla studenta obowiązkowy i jego zaliczenie jest wymagane do zaliczenia semestru.

Jakiekolwiek zmiany na listach mogą być dokonywane NIE PÓŹNIEJ niż do 25 października br. Po tym terminie, aby zostać wypisanym z przedmiotu, znajdującego się w puli zajęć ogólnouczelnianych, należy uzyskać zgodę Dziekana Wydziału, na którym się studiuje.

Po zakończonej rejestracji internetowej uczestnicy zajęć ogólnouczelnianych powinni niezwłocznie zgłosić się do koordynatorów tych zajęć na swoich wydziałach (wykaz koordynatorów znajduje się poniżej) w celu dopełnienia formalności.

Doktoranci, którzy chcą uczestniczyć w zajęciach ogólnouczelnianych nie biorą udziału w elektronicznej rejestracji. Powinni natomiast zgłosić chęć uczestnictwa osobie prowadzącej zajęcia oraz koordynatorowi zajęć ogólnouczelnianych na wydziale, na którym prowadzony jest dany przedmiot. Przedmiot realizowany poza programem studiów doktoranckich podlega opłacie w wysokości podanej w zarządzeniu Rektora UŁ w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w UŁ w roku akademickim 2021/2022 – załącznik nr 14. Odpłatność za Akademię Polskiego Filmu ponoszą taką samą jak studenci.

Opłata za Akademię Polskiego Filmu w wysokości 150 zł za semestr i pobierana jest przez Filmotekę Narodową - Instytut Audiowizualny, organizatora kursu.
W trakcie cotygodniowych zajęć, można uczestniczyć w prawie setce projekcji filmowych oraz w wykładach wybitnych filmoznawców z całej Polski, a także w autorskich spotkaniach z twórcami. 
Harmonogram spotkań w semestrze zimowym 2021/2022 będzie dostępny na stronie projektu.
Uczestnictwo w zajęciach jest możliwe tylko po wykupieniu karnetu w kasie kina Kinematograf albo online w systemie sprzedaży Muzeum Kinematografii od 1 października 2021 r.
Ilość miejsc jest ograniczona.
 

Aktualne informacje o zajęciach ogólnouczelnianych i innych, znajdują się na stronie UniLodz w Strefie Studenta.

Informacja o cookies!

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje

Przejdź do strony polityka prywatności