Zielona transformacja Łódzkiego - Horyzont 2020 na UŁ

Uniwersytet Łódzki jest jednym z wiodących partnerów projektu Horyzont 2020 FRONTSH1P, skupiającego 34 instytucje z kilku krajów Europy. Badania nad gospodarowaniem odpadami w Łodzi i regionie łódzkim, prowadzą naukowcy z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ i Wydziału Nauk Geograficznych UŁ. Kierownikiem zespołu badawczego jest prof. Zbigniew Przygodzki z Instytutu Gospodarki Przestrzennej, który zapowiada, że uniwersalność zaproponowanych rozwiązań oraz ich powtarzalność będzie testowana w czterech regionach europejskich we Włoszech, Grecji, Portugalii i Holandii.

Zielona transformacja regionu łódzkiego ma być realizowana przez wdrożenie czterech konkretnych systemowych rozwiązań cyrkularnych. Dotyczą one przetwarzania odpadów plastikowych, opakowań drewnianych, odpadów żywnościowych oraz ochrony gleb i wody w kontekście nawożenia. Zbudowane zostaną linie produkcyjne do wykorzystania w procesach przetwarzania odpadów i wytworzenia nowych produktów. Dzięki temu zaistnieją nie tylko korzyści środowiskowe, ale także społeczne i ekonomiczne powiązane z tworzeniem nowych miejsc pracy.

Mówi prof. Zbigniew Przygodzki, kierownik Katedry Gospodarki Samorządu Terytorialnego UŁ:

Bardzo ważne jest dla mnie to, że mamy do czynienia z projektem wdrożeniowym. Możemy współtworzyć konkretne rozwiązania, które realnie przyczynią się do rozwoju regionu łódzkiego. Jestem pewien, że interdyscyplinarny zespół, który udało mi się stworzyć, poradzi sobie z tym wyzwaniem.

Dotychczas dominującym sposobem gospodarowania odpadami był model linearny, w którym odpad był poddawany utylizacji, czyli przede wszystkim składowaniu. Realizacja projektu przyczyni się do wdrożenia oraz promocji modelu cyrkularnego. Polega on na tym, że np. bioodpady, palety drewniane, czy opakowania plastikowe trafiają z powrotem do wykorzystania przemysłowego i stają się częścią nowego produktu. Traktowanie odpadu jako zasobu przyczynia się do domknięcia cyklu życia wybranych produktów i pokrywa się z promowaną aktualnie w Unii Europejskiej gospodarką obiegu zamkniętego (circular economy). 

Aktualnie region łódzki cechuje się wysokim poziomem wykorzystania paliw kopalnych i surowców przyczyniających się do znacznego zanieczyszczenia i niskiej jakości powietrza. Dlatego łódzkie stoi przed wieloma wyzwaniami związanymi z segregacją odpadów, właściwym ich przetworzeniem i wykorzystaniem. Na to wszystko nakłada się brak świadomości ekologicznej mieszkańców oraz bierność postaw wobec nowego modelu zarządzania odpadami. 

Horyzont 2020 FRONTSH1P („A FRONTrunner approach to Systemic circular, Holistic & Inclusive solutions for a new Paradigm of territorial circular economy”/”Prekursorskie podejście do systemowych, holistycznych i integracyjnych rozwiązań dla nowego paradygmatu terytorialnej gospodarki o obiegu zamkniętym”). Skład zespołu:

•    dr hab. Zbigniew Przygodzki, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    dr hab. Ewa Szafrańska, prof. UŁ, Wydział Nauk Geograficznych
•    dr hab. Iwona Jażdżewska, prof. UŁ, Wydział Nauk Geograficznych
•    dr hab. Marcin Feltynowski, prof. UŁ, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    dr Justyna Trippner-Hrabi, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    dr inż. Marta Nalej, Wydział Nauk Geograficznych
•    dr Jacek Chądzyński, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    dr Jagoda Adamus, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    dr Pamela Jeziorska-Biel, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    dr Aneta Tylman, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    dr Magdalena Michalak, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    dr Konrad Żelazowski, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    mgr Marcin Podgórski, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    mgr Dorota Derdzikowska, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    mgr Agnieszka Kubus, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    mgr Ignacy Waleski, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
•    mgr Aygun Kam, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Materiał: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ
Redakcja: Centrum Promocji UŁ