PROFIL PRACOWNIKA: Adam Gąsiorek

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Opis stanowiska:

- prace dot. instalacji i uruchamiania maszyn i urządzeń wodno-kanalizacyjnych, CO, gazowych, wentylacji, klimatyzacji, kotłowni gazowych w 3 i 8 Domu Studenta UŁ oraz w innych budynkach osiedla akademickiego

- prace konserwatorskie oraz drobne remonty wodno-kanalizacyjne, CO, gazowe, wentylacji i klimatyzacji w 3 i 8 Domu Studenta UŁ oraz w innych budynkach osiedla akademickiego

- systematyczne wykonywanie przeglądów technicznych urządzeń wodno- kanalizacyjnych, CO, gazowych, wentylacji itp. w 3 i 8 Domu Studenta UŁ oraz w innych budynkach osiedla akademickiego

- opracowanie wraz z kierownikiem danego domu studenta UŁ potrzeb w zakresie zaopatrzenia w materiały niezbędne do wykonania zadań na danym stanowisku pracy (w 3 i 8 Domu Studenta UŁ oraz w innych budynkach osiedla akademickiego)

KONTAKT I DYŻURY

tel: 799-984-082

Strajku Łódzkich Studentów 1981 r. 1 91-404 Łódź