PROFIL PRACOWNIKA: Agnieszka Ziomek

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

  1. Prace archiwalne: gromadzenie, przechowywanie, zabezpieczanie, opracowywanie, ewidencjonowanie, wypożyczanie i udostępnianie akt w Archiwum, w tym m.in.: (przyjmowanie akt do Archiwum, opracowywanie (porządkowanie) i ewidencjonowanie przejętych akt i układanie ich na półkach, przemieszczanie i scalanie ciągów akt w magazynach, sprawdzanie kompletności i poprawności opisów oraz uzupełnianie kart inwentarzowych, sporządzanie inwentarzy w wersji tradycyjnej (kartkowej) i elektronicznej, przygotowywanie dokumentów do wypożyczania i udostępniania akt na miejscu w Archiwum, przygotowywanie dokumentów do brakowania dokumentacji niearchiwalnej).
  2. Przeprowadzanie kwerend dla potrzeb służbowych i naukowych.
  3. Konsultacje z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi UŁ w sprawie prawidłowego przechowywania dokumentacji, przekazywania jej do Archiwum i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi zapewniająca im stałą pomoc w procesie aktotwórczym.
  4. Prace muzealne: gromadzenie, przechowywanie, opracowywanie,ewidencjonowanie eksponatów muzealnych, przygotowywanie materiałów na wystawymuzealne (organizowanie wystaw).
  5. Sporządzanie planów i sprawozdań z pracy.
  6. Wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika Archiwum (Archiwum i Muzeum UŁ) i kierownictwo Uczelni w zakresie spraw Archiwum i Muzeum.
  7. Współdziałanie zodpowiednimi jednostkami organizacyjnymi UŁ stosownie do prowadzonych spraw w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wzakresie ochrony mienia społecznego, zabezpieczenia przeciwpożarowego itp.

KONTAKT I DYŻURY