PROFIL PRACOWNIKA: Aleksandra Sulwińska-Kuraś

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

obsługa posiedzeń Komisji UŁ ds. stopni naukowych w dyscyplinie nauki socjologiczne

przewody doktorskie i habilitacyjne

studia doktoranckie

KONTAKT I DYŻURY

tel: 42-635-53-55

POW 3/5 (Centrum Nauki i Spraw Pracownika) pokój: C-143 90-255 Łódź