PROFIL PRACOWNIKA: Andrzej Nowak

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

1. Prowadzenie sekretariatu Instytutu.

2. Zaopatrywanie pracowników Instytutu w materiały i sprzęt niezbędny do prowadzenia dydaktyki i realizacji badań naukowych.

3. Prowadzenie stron internetowych powiązanych z Instytutem.

4. Opieka nad sprzętem i wyposażeniem pomieszczeń Instytutu w tym:

- prowadzenie ksiąg inwentarzowych;

- cechowanie zakupionego wyposażenia;

- przygotowywanie i przeprowadzanie inwentaryzacji oraz likwidacji materiałów (przedmiotów) zużytych.

5. Pomoc pracownikom w rozwiązywaniu problemów technicznych związanych z użytkowanym przez Instytut sprzętem.

6. Przygotowywanie zamówień publicznych.

7. Przestrzeganie przepisów BHP i P.Poż.

8. Wykonywanie innych czynności zlecanych przez Dyrektora Instytutu.


KONTAKT I DYŻURY