PROFIL PRACOWNIKA: Anna Gralińska-Brawata

PROFILE SPOŁECZNOŚCIOWE

CZYM SIĘ ZAJMUJĘ

Asystent w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Anglistyki UŁ.


BIOGRAM

Dr Anna Gralińska-Brawata jest asystentem w Zakładzie Języka Angielskiego i Językoznawstwa Stosowanego Instytutu Anglistyki UŁ. Pracę magisterską p.t. Dialect in use and social identity. A case study of Geordie English obroniła w 2007. Rok później podjęła studia doktoranckie. Jej rozprawa doktorska p.t. The dynamics of linguistic rhythm in Polish learners of English poświęcona była rytmowi językowemu polskich użytkowników języka angielskiego.


Doświadczenie dydaktyczne:

gramatyka opisowa języka angielskiego (fonetyka i fonologia)

praktyczna fonetyka języka angielskiego

seminarium licencjackie (Analysing spoken English)

proseminarium magisterskie (Language and music)

konwersatorium językoznawcze (Varieties of English)

ZAINTERESOWANIA

Fonetyka i fonologia języka angielskiego i polskiego, socjolingwistyka, odmiany języka angielskiego oraz powiązania języka z muzyką

KONTAKT I DYŻURY